Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag

gepubliceerd: woensdag, 21 oktober 2020

Als pa­ro­chie volgen wij het preventie­be­leid inzake seksueel mis­bruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk zoals vermeld op de web­si­te van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie.

Sinds het onder­zoek van de Com­mis­sie Deetman (2010/2011) is de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land zich ten zeerste bewust van de ernst van seksueel mis­bruik en grens­over­schrij­dend gedrag en wordt intens aan­dacht besteed aan het voorkómen daar­van. Seksueel mis­bruik mag nergens voor­ko­men, maar zeker niet in de Kerk, die de opdracht heeft het Evan­ge­lie van Christus voor te hou­den.

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk heeft daarom maat­regelen getroffen tegen seksueel mis­bruik van min­der­ja­rigen. Deze maat­regelen en rege­lingen maken in­te­graal onder­deel uit van het preventie­be­leid van de Neder­landse bis­dom­men, ordes en con­gre­ga­ties.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie ver­wij­zen we u naar de web­si­te van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie:


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer