Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Koor

gepubliceerd: woensdag, 16 maart 2022
Koor

De Fran­cis­cus­paro­chie in de Bom­me­ler­waard is een flink aantal koren rijk. Zij luis­te­ren de li­tur­gische vie­rin­gen op en leveren een be­lang­rijke bijdrage aan de pa­ro­chie­ge­meen­schappen. Deze koren behoren meestal als een werk­groep tot de pa­ro­chie. Er zijn ook koren die inci­denteel in de kerk zingen, maar niet onder de verant­woor­de­lijk­heid van het pas­to­raal team vallen. We denken hierbij onder andere aan Faith in Kerkdriel en Lavande in Rossum.

Alle koren kunnen uw stem goed gebruiken. Het beste spreekt u na een vie­ring een van de koorle­den aan voor meer in­for­ma­tie en nadere kennis­ma­king. In het vie­rin­gen­over­zicht staat zoveel moge­lijk aange­ge­ven wanneer de koren zingen.

Alem-Rossum

De H. Hubertus­pa­ro­chie te Alem heeft een Gemengd koor. Het koor wil graag nieuwe leden - ieder nieuw lid is van harte welkom. Meld u aan of kom een keer naar de repe­ti­tie. Het koor zingt tweemaal per maand in de vie­ring van 9.30 uur, en staat onder lei­ding van Bart v.d. Wiel / Mieke Verhoeven (dirigenten) en Diana van Mil (organiste). Het koor repe­teert elke week op dins­dag­avond, en ver­zorgt ook de uit­vaar­ten. De voor­zit­ter van het koor is mw. Bertie van Heel.

Am­mer­zo­den

Aan de Heilige Wil­li­brordus­paro­chie zijn een dames­koor (Sancta Roza) en een heren­koor (Sint-Caecilia) verbon­den. Beide koren zingen ook samen en vormen dan het Gemengd koor. Driemaal per maand wordt de zon­dag­och­tend­vie­ring van 9.30 uur door een van deze koren ver­zorgt. De koren staan onder lei­ding van Bart van de Wiel (dirigent) en Gemmy Fraaje (organist). Alle uit­vaar­ten wor­den ver­zorgd door het gemengd koor. De repe­ti­ties vin­den plaats op dins­dag­och­tend in Dorpshuis De Wees­boom.

Kerkdriel

Er is in de Sint-Martinus­kerk te Kerkdriel een Gemengd koor. Men zoekt dringend naar mannen­stemmen. Tweemaal per maand ver­zorgt het koor de Eucha­ris­tie­vie­ring van 11.00 uur en het is altijd bereid de uit­vaar­ten te ver­zorgen en eventuele andere bij­zon­dere vie­rin­gen. Het koor staat onder lei­ding van mw. Jos Lampert.

  • Contact: (06) 125 34 195

In de gezins­vie­ringen zingt het kin­der­koor Do-Re-Mi. Ze zingen regel­ma­tig (zie het vie­rin­gen­over­zicht). Conny van Mook is de dirigente en ze begeleidt op het orgel. Naast de repe­ti­ties op dins­dag van 18.30 tot 19.00 uur in het Pa­ro­chie­cen­trum, Hertog Arnold­straat 57b in Kerkdriel, is er regel­ma­tig een spel­le­tjes­avond. Het is een klein en gezellig koor en ieder jaar krijgen we weer enkele com­mu­ni­can­ten warm om het koortje te ver­ster­ken. Wil je een keer komen kijken of meedoen? Bel dan naar Jeanne.

  • Contact: Jeanne Stehmann, (06) 184 20 282

Velddriel

Het Gemengd koor van de kerk in Velddriel is niet groot, maar door een aantal sterke stemmen wel goed en nog steeds in staat om meerstemmige missen te zingen. Het koor is uit­ge­breid met enkele koorle­den uit Hedel, maar nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Het koor zingt minstens twee keer per maand, meestal op zon­dag. Repe­ti­ties zijn weke­lijks op dins­dag van 19.30 tot 21.00 uur in de H. Martinus­kerk van Velddriel.

Het kin­der­koor ‘Martinus Kids Velddriel’ heeft in 2012 een doorstart gemaakt onder lei­ding van Ans van Kessel-Raven en Hetti van Kessel. Dins­dag­avond van 18.45 tot 19.30 uur wordt er gerepe­teerd en één keer per maand (op zater­dag­avond of zon­dag­och­tend) zingt het kin­der­koor bij de gezins­vie­ring. Nieuwe kin­de­ren zijn na­tuur­lijk altijd van harte welkom! Vind je het leuk om met ons mee te zingen, neem dan contact op met Ans:

  • Contact: Ans van Kessel, (0418) 66 28 26
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer