Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Gezinsviering

gepubliceerd: zondag, 20 november 2011
Gezinsviering

Met enige regelmaat vin­den er gezins­vie­ringen plaats in diverse kerken (Am­mer­zo­den, Kerkdriel, Velddriel, Alem en Rossum). De teksten van de lezingen en gebe­den zijn aan­ge­past aan het niveau van de kin­de­ren van de basis­school (ongeveer vanaf groep 4). Ook de pastor past zich aan en richt zich speciaal tot de jonge kerk­gan­gers.

Li­tur­gie voor kin­de­ren

Er zijn binnen de li­tur­gie allerlei goede moge­lijk­he­den om kin­de­ren tegemoet te tre­den. De vie­ring wordt door de pastor voor­be­reid met de werk­groep gezins­vie­ringen en het kin­der­koor zingt. Uite­raard zijn jon­gere kin­de­ren ook welkom, maar voor hen is het nog niet zo ge­mak­ke­lijk alles goed te begrijpen. Voor het sa­men­stel­len van een gezins­vie­ring is een do­cu­ment be­schik­baar (zie onder Alge­meen). Wanneer vindt er een gezins­vie­ring plaats? Zie hier­voor het vie­rin­genschema.

Kinder­woord­dienst

Kinder­woord­diensten (een vie­ring voor de kin­de­ren parallel aan de woord­dienst van de zon­dagsmis) bestaan er niet meer in onze pa­ro­chies. De belang­stel­ling hier­voor liep in het verle­den zo terug dat we daar­mee moesten stoppen. Toch is het jammer dat we op zon­dag niet ergens een kerk hebben waar ge­zin­nen altijd terecht kunnen en waar de kin­de­ren speciaal wor­den op­ge­van­gen. Voelt iemand zich ge­roe­pen om hier iets aan te doen? Neem contact op met de pastoor (073-5991216).

In de kerk van Zalt­bom­mel zijn er soms kleuter­vie­ringen. Zie het vie­rin­genschema.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer