Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Franciscus 2.0

gepubliceerd: donderdag, 25 mei 2023

Franciscus 2.0Het gezins­pro­gramma van onze pa­ro­chie heet ‘Fran­cis­cus 2.0’. Samen met het hele gezin gaan we op een leuke, gezellige en in­ter­ac­tie­ve manier aan de slag met vragen over het geloof en de wereld.

Dit doen we door de voor­be­rei­ding op de Eerste Heilige Communie of het Vormsel uit te brei­den met een pro­gram­ma voor het hele gezin. We noemen dit pro­gram­ma Fran­cis­cus 2.0. Ie­der­een is welkom om mee te doen, ook ge­zin­nen zon­der com­mu­ni­can­ten of vor­me­lin­gen.

Ook als jouw kind niet is gedoopt zijn jullie samen van harte welkom om bij het pro­gram­ma aan te sluiten om samen met jouw kind stappen te zetten in het geloof.

Voor­be­rei­ding sacra­menten

De Heilige Sacra­menten markeren be­lang­rijke overgangs­mo­menten in het leven. In de basis­schoolleef­tijd gaan kin­de­ren voor het eerst ter communie (groep 4) en krijgen zij het vormsel (groep 8). Dit zijn momenten om bij stil te staan. In het pro­gram­ma Fran­cis­cus 2.0 berei­den wij kin­de­ren in vier bij­een­komsten voor op het sacra­ment op een gezellige en in­ter­ac­tie­ve manier.

Naast de voor­be­rei­ding op de sacra­menten, bie­den wij een uit­da­gend pro­gram­ma voor kin­de­ren in elke leef­tijds­groep. Ook als jouw kind niet is gedoopt ben je van harte welkom om bij het pro­gram­ma aan te sluiten om samen met jouw kind stappen te zetten in het geloof.

Voor het hele gezin

Voor het hele gezinElke maand is er één moment waarop het hele gezin samen welkom is. Voor elke leef­tijd hebben we een eigen pro­gram­ma! Ook als jouw kind niet is gedoopt ben je van harte welkom om bij het pro­gram­ma aan te sluiten om samen met jouw kind stappen te zetten in het geloof.

In totaal zijn er acht familie­da­gen waarin wijs allerlei leuke dingen gaan doen, bij­voor­beeld

Een ge­mid­del­de familie­dag duurt drie uur en bestaat uit:

  1. Samen ont­dek­ken: iedere leef­tijds­groep ontdekt op een in­ter­ac­tie­ve manier over het geloof en over het leven
  2. Samen ont­moe­ten: elkaar leren kennen en samen eten

Voor elke leef­tijd

Glazen kruisje makenSamen, maar ook aan­ge­past aan ieders wens. Voor elke leef­tijds­groep is er een eigen pro­gram­ma om samen te ont­dek­ken. Een escape room, filmpjes maken voor tiktok of praten met zorg­me­de­werkers: het pro­gram­ma is divers en uit­da­gend. Tijdens het ont­moe­ten en vieren komt ie­der­een weer samen.

Je kunt je in­schrij­ven voor een van de volgende leef­tijds­groepen:

leef­tijd pro­gram­ma
3 - 7 jaar: Peuter- & Kleuter­groep (groep 0,1,2,3)
7 - 8 jaar: Communie­groep (groep 4)
8 - 11 jaar: Jeugd­groep (groep 5,6,7)
10 - 12 jaar: Vormsel­groep (groep 8)
12 - 16 jaar: Tiener­groep: Squad4J6 (Leer­jaar 1,2,3,4)
20 - 50 jaar: Ouder­groep: Ouders met kin­de­ren
30 - 60 jaar: Volwassen Bijbel­groep

Plan­ning

2023
Zo 9 jul 11:00 Dank­vie­ring familie­pas­to­raat de 1e Com­mu­ni­can­ten en Vor­me­lin­gen krijgen foto’s van de vie­rin­gen
Zo 10 sep 09:30-11:00 Tiener­pas­to­raat/groep
Zo 10 sep 11:00 Familie­vie­ring met teruggave schelpjes van de kin­de­ren die afgelopen jaar gedoopt zijn in de pa­ro­chie
Di 19 sep 19:30 Online EHC Vormsel avond
Wo 20 sep 19:30 Fysieke EHC Vormsel info avond
Zo 8 okt 09:30-12:00 Familie­pas­to­raat (1) Velddriel allen
Ma 16 okt 20:00 Avond over H. Vormsel voor alle ouders vor­me­lin­gen Ouders Vor­me­lin­gen
Ma 6 nov 20:00 Avond over 1e H. Communie voor alle ouders com­mu­ni­can­ten Ouders com­mu­ni­can­ten
Zo 12 nov 9:30-12:00 Familie­pas­to­raat (2) Velddriel allen
Z0 10 dec 9:30-12:00 Familie­pas­to­raat (3) Velddriel allen
2024
Zo 14 jan 09:30-12:00 Familie­pas­to­raat (4) Velddriel allen
Zo 28 jan 09:30-11:00 Tiener­pas­to­raat/groep
Zo 11 feb 09:30 Carnaval Velddriel allen
Zo 11 feb 11:00 Carnaval Kerkdriel allen
Zo 10 mrt 09:30-12:00 Familie­pas­to­raat (5) + pre­sen­ta­tie­vie­ring in Velddriel allen
Za 16 mrt ??? Are you Ready dag (in Drunen)??? vor­me­lin­gen
Zo 24 mrt
Tiener­pas­to­raat/groep
Zo 24 mrt 09:30-10:45 Palm­pasen stokken maken
zo 24 mrt 11:00-12:00 Palm­zon­dag vie­ring in Velddriel
Za 30 mrt 19:00 Paas­wake familie­pas­to­raat Velddriel
Zo 14 apr 09:00-16:00 Familie­bede­vaart
Zo 12 mei Familie­pas­to­raat Velddriel
Ma 13 mei 19:30-21:00 Prak­tische ouder­avond in Velddriel
Za 18 mei 19:00 Viering H. Vormsel in Velddriel Mgr. De Korte
Zo 24 juni Tiener­pas­to­raat/groep
Zo 14 juli 11:00 Dank­vie­ring Familie­pas­to­raat Velddriel m+ foto’s 1e Communie Vormsel (8/9) in Velddriel allen

Aanmel­den

Om uw kind(eren) aan te mel­den voor het Sacra­ment van de Eerste H. Communie of het Vormsel is er een speciaal formulier opge­steld:


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer