Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Het sacrament van de biecht

gepubliceerd: vrijdag, 23 september 2011
Het sacrament van de biecht

Ieder mens ervaart hoe het god­de­lijk leven, be­gon­nen bij het Doopsel, ver­sterkt door het  Vormsel en gevoed in elke Eucha­ris­tie, toch telkens aan slijtage onderhevig is door ver­waarlo­zing en per­soon­lijke tekort­ko­mingen. De levensdraad tussen God en mens kan zelfs helemaal knappen als wij het in grove mate laten afweten (zware zonde).

God van zijn kant breekt nooit met mensen. Zijn ‘ja’ blijft ‘ja’, ook als wij ‘neen’ zeggen of helemaal niet meer ant­woor­den. Hij biedt in het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning telkens de moge­lijk­heid tot ver­ge­ving aan.

Boete­vie­ring

Indien u het sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning wilt ont­van­gen kunt u een afspraak maken met een van de pries­ters. Als voor­be­rei­ding op de grote ker­ke­lijke feesten kunnen boete­vie­ringen plaats­vin­den. De tij­den hier­van wor­den ge­pu­bli­ceerd in de pa­ro­chie­bla­den en zijn ook te vin­den op de web­si­te onder Vie­rin­gen

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer