Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Eerste communicanten Hedel en Velddriel op bedevaart naar Ommel

gepubliceerd: donderdag, 12 juli 2012
Eerste communicanten Hedel en Velddriel op bedevaart naar Ommel

Het was even schrikken toen de kin­de­ren die hun eerste Communie gingen doen uit Hedel en Velddriel hoor­den dat kape­laan Harold van Overbeek de Bom­me­ler­waard ging verlaten en zou ver­trek­ken naar de bede­vaart­plaats Ommel. Echter hij liet hen niet in de steek en was bereid terug te komen voor de voor­be­rei­dingen.

Voor de dank­vie­ring wer­den de eerste com­mu­ni­can­ten uit­ge­no­digd naar Ommel te komen, en dat wil­den ze wat graag. Een Maria bede­vaarts­plaats is bij uitstek een plek voor een dank­vie­ring.

Zater­dag­mid­dag 16 juni ver­trok­ken ouders, bege­lei­ders en kin­de­ren bij de kerk in Hedel om een klein uur later in de Marialaan bij de kerk Onze Lieve Vrouw Praesen­ta­tie in Ommel aan te komen.

Daar wer­den ze harte­lijk ont­van­gen met koffie en limonade door pastor Van Overbeek en leidde hij hen door de kerk, langs de Maria-troon en ver­telde de ge­schie­de­nis van het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Ommel. Ongeveer 40.000 pelgrims bezoeken ieder jaar in de mei­maand Ommel en komen bid­den en vieren bij Maria Troos­te­res in alle nood.

“Het weer was niet optimaal maar we zijn toch door het pro­ces­sie­park gewandeld waar met goed weer in de mei­maand openluchtmissen wor­den opgedragen. We von­den het prach­tig om alles te horen en te zien. Na een speel­mo­ment was het tijd om ge­za­men­lijk onze broodjes te eten. Hierna gingen we ons voor­be­rei­den op de H. Mis, “de dankjewel­vie­ring”. De mis­boekjes wer­den be­spro­ken, lees­tek­sten ver­deeld onder de lezers, dra­gers offergaven en mis­die­naars kregen in­struc­tie, en uitleg over de kaart Kin­de­ren bid­den voor kin­de­ren. (www.kin­de­renbid­denvoor­kin­de­ren.nl)”

Pastor van Overbeek werd tij­dens de H.Mis geholpen door eerste com­mu­ni­can­ten en mis­die­naars uit Velddriel en Hedel.

Aan het einde van de H.Mis mochten alle kin­de­ren een kaarsje bij Maria aans­te­ken en werd ge­za­men­lijk het Wees­ge­groet voor alle erns­tig zieke kin­de­ren gebe­den. Na het uitreiken van medailles, prentjes en kaarten van Kin­de­ren bid­den voor kin­de­ren, werd er nog even nage­praat en was het tijd voor afscheid.

Het was een fijne mid­dag waar devotie en gezellig­heid hand in hand gingen.

Mientje van Herwijnen

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer