Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Alzheimer Café Bommelerwaard

Donderdag 17 september in De Weesboom, Ammerzoden

gepubliceerd: zaterdag, 29 augustus 2015
Alzheimer Café Bommelerwaard

Op don­der­dag 17 sep­tem­ber 2015 wordt in Party­cen­trum De Wees­boom, Voor­straat 17 te Am­mer­zo­den weer een avond van Alzheimer Café Bom­me­ler­waard geor­ga­ni­seerd.

Thema

Het thema van deze avond is Wat betekent dementie voor jezelf en je omge­ving?

Alzheimer Café Bom­me­ler­waard bestaat deze maand 5 jaar. Reden voor een fees­te­lij­ke bij­een­komst. Op deze lustrum-caféavond is de heer Christiaan Meyboom onze gast­spre­ker. Hij werkt bij de lan­de­lijke organi­sa­tie Alzheimer Neder­land en is o.a. thema-eige­naar van het onder­deel Alzheimer Cafés.

De heer Meyboom spreekt over wat dementie betekent voor de mens met deze ziekte en het belang van kennis en goede in­for­ma­tie over dementie. Dit beperkt zich niet alleen tot degenen die het betreffen en hun man­tel­zor­gers, maar raakt ook de sociale omge­ving. Met de gedachte dat dit een betere kwali­teit van leven en het lan­ger thuis kunnen wonen bevor­dert.

Zoals altijd is er gelegen­heid voor het stellen van uw vragen en het uitwisselen van erva­ringen.
Muzikale omlijs­ting door Seniorenorkest Bom­me­ler­waard.
Gespreks­lei­ders Ingrid van Kempen en Saskia Cornelissen.
Vanaf 19.00 uur is ie­der­een van harte welkom. De avond wordt afgesloten om 21.30 uur.

Kom gerust kijken. De toegang is gratis.

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:
Ingrid van Kempen en Irene Vermeulen, psychologen, Tel. 073 611 9170
Saskia Cornelissen, man­tel­zorg­con­su­lent, Tel. 0418 634 231

20 sep­tem­ber - Wereld Alzheimer Dag

Op 20 sep­tem­ber is het Wereld Alzheimer Dag. Dit jaar vragen wij extra aan­dacht voor de ver­an­de­ringen in de zorg voor mensen met dementie, de verschui­ving van verant­woor­de­lijk­he­den van Rijk naar Ge­meen­ten (transitie AWBZ – WMO), de ont­wik­ke­lingen naar een Dementie-vrien­de­lijke ge­meen­schap en hoe e.e.a. vorm krijgt in de ge­meen­ten en binnen de dementie­ke­ten in de Bom­me­ler­waard.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer