Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Cyclus over joods leven

Pastoraal Centrum Zaltbommel

gepubliceerd: maandag, 6 april 2015
Cyclus over joods leven

In het pas­to­raal centrum, Olie­straat 26 te Zalt­bom­mel wor­den rond be­vrij­dings­dag drie bij­een­komsten geor­ga­ni­seerd.

Intro­duc­tie jo­den­dom en wan­de­ling over de Joodse begraaf­plaatsen

Zondag, 26 april 2015 van 11.00 tot 14.30 uur

Theoloog Herman Teerhöfer geeft een intro­duc­tie over het joodse leven tij­dens het koffie drinken na de vie­ring van 11.00 uur. Daarna begeleidt hij ons naar de Joodse begraaf­plaatsen.

Leven met en na Ausch­witz: Ge­tui­ge­nissen van onstuit­ba­re levens­kracht

Woens­dag 29 april van 19.30 tot 22.00 uur

Onstuit­ba­re levens­kracht inspireert. Theoloog Herman Teerhöfer heeft zes­tig over­le­ven­den van Ausch­witz (in de leef­tijd van 81 tot 97 jaar) geïnter­viewd in Neder­land, België, Duits­land en Israël. Waaruit mensen kracht putten in extreme omstan­dig­he­den, dat staat centraal. Hoe geven mensen zin aan hun ver­dere leven na trau­ma­tische erva­ringen? Aan de hand van korte inter­viewfrag­menten (5 à 7 min) met Ausch­witzover­le­ven­den, zien we hoe ze zich gees­te­lijk staande hebben gehou­den in Ausch­witz, balancerend tussen hoop en vrees.

Kunstenares in een ver­keerde tijd: Film Charlotte Salomon

Woens­dag 6 mei van 19.30 tot 22.00 uur

Pastor Stefan Schevers leidt een filmverto­ning in van de film “Charlotte” van Franz Weiz: De oorlog woedde voort en ik zat bij de zee en keek diep in het hart van de mens­heid.”

De Joods-Duitse schil­deres Charlotte Salomon werd in 1917 in Berlijn geboren. Ze was de dochter van zie­ken­huisarts Albert Salomon en Franziska Grunwald. Toen Charlotte 9 jaar was, pleegde haar moe­der zelfmoord. Na haar dood her­trouwde haar vader met een operazan­geres Paula Lind­berg. In sep­tem­ber 1936 werd Charlotte Salomon toe­ge­la­ten tot de kunstacademie. Toen zij een prijs zou winnen, kwam uit dat ze Joods was en moest ze de kunstacademie verlaten. In 1939, na de Kristall­nacht, vluchtte ze op advies van haar vader en stief­moe­der naar haar groot­ou­ders in Zuid-Frank­rijk. Vluchtend won de kunstenares-in-haar het en zo ontstond de meer dan 1300 autobio­gra­fische gouaches tellende reeks “Leben? oder Theater?”. Dit om­vang­rij­ke expressionis­tische kunst­werk rondde ze in 1942 af. Ook in Zuid-Frankijk was ze niet veilig. Op 10 ok­to­ber 1943 is ze vermoord in Ausch­witz.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer