Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Hans van Zeelst wint PAD Award

Promotie Ammerzoden Dorp

gepubliceerd: maandag, 5 januari 2015
Winnaar PAD Award Hans Van Zeelst
Winnaar PAD Award Hans Van Zeelst

Hans van Zeelst is de win­naar van de PAD Award. De trofee is voor de tiende keer toegekend aan een inwoner van Am­mer­zo­den, die zich be­lan­ge­loos inzet voor de ge­meen­schap. De prijswin­naar verricht bijna der­tig jaar allerlei hand en span­diensten voor de R.K. Wil­li­brordus kerk en is gedurende dezelfde periode beheer­der van het kerkhof.

Naast een bestuurs­func­tie van de Gym- en Turn­ver­eni­ging, richtte de vereni­gingsman des­tijds, samen met Bert van Geffen, de K.P.J. (Katho­lie­ke Plat­te­lands Jon­ge­ren) mee op. Hoewel Van Zeelst niet graag op de voor­grond treedt “ik blijf liever achter de schermen”, is hij zicht­baar vereerd met de prijs. “’t Is toch ’n stukje waar­de­ring”.

Jaar­lijks zijn dorpsgenoten in de gelegen­heid om vrij­wil­li­gers schrifte­lijk te nomineren voor de PAD Award, waarna tele­fo­nisch bena­derde personen hun stem kunnen uit­bren­gen op de vrij­wil­li­ger, waar hun voor­keur naar uit gaat.

Nieuw­jaars­re­cep­tie

Tijdens de druk bezochte nieuw­jaars­re­cep­tie in party­cen­trum De Wees­boom is het een spannend moment, als PAD’s bestuurslid Rick Hoskam de PAD Award binnen brengt en de win­naar bekend gemaakt wordt. Niet alleen Hans van Zeelst mag lovende woor­den in ont­vangst nemen. Genomineer­den Rieneke Huismans, Lieke van Hemert en Joel Bouwmeeste wor­den even­eens in het zonnetje gezet. Huisman als vrij­wil­li­ger voor de kerk en het school­bestuur. Van Hemert en Bouw­mees­ter leveren een be­lang­rijke bijdrage in het jeugd- en jon­ge­ren­werk.

Pro­mo­tie Am­mer­zo­den Dorp

De or­ga­ni­se­rende Stich­ting Pro­mo­tie Am­mer­zo­den Dorp, Onder­ne­mend Am­mer­zo­den, Raad van XI, fanfare St. Caecilia en weth­ou­der Van den Anker zijn het er unaniem mee eens, dat iedere genomi­neerde vrij­wil­li­ger een compli­ment verdient. “’t Is niet alleen een waar­de­ring, maar ook een stimulans om door te gaan.”

Mieke Boelen

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer