Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Poolse vieringen in 2015

gepubliceerd: donderdag, 11 december 2014
Poolse vieringen in 2015

Zoals u mis­schien weet, is er iedere derde zater­dag van de maand in de Martinus­kerk in Kerkdriel een eucha­ris­tie­vie­ring in de Poolse taal, speciaal bedoeld voor alle Polen die in de Bom­me­ler­waard wonen en werken.

Die Poolse vie­rin­gen bestaan al bijna tien jaar, en in die periode zijn er ver­schil­lende Poolse voor­gan­gers geweest. Momenteel komt pastor Rafal Chwedoruk, iedere maand vanuit Antwerpen naar Bergeijk en Kerkdriel om daar in vie­rin­gen voor de Polen voor te gaan.

Na­tuur­lijk zijn we enorm blij dat pater Chwedoruk vanuit Antwerpen naar ons toe wil komen, maar het is wel een grote afstand die hij iedere keer weer moet afleggen. Daarom zijn we op zoek naar een andere oplos­sing, maar dat blijkt allemaal niet zo een­vou­dig.

Een extra probleem is nog dat de vie­rin­gen momenteel om 19.30 uur beginnen, en dat blijkt voor veel Polen, die de hele week hard gewerkt hebben, te laat. We hopen toch dat de groep Polen die naar de kerk komt wat groter wordt, anders komen de vie­rin­gen in de Poolse taal in de knel.

In elk geval is af­ge­spro­ken, dat ook de ko­men­de maan­den er weer Poolse vie­rin­gen zullen  zijn, steeds op de derde zater­dag van de maand, en wel op 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei.

De vie­rin­gen beginnen wel een half uur eer­der dan tot nu toe gebruike­lijk, dus steeds om 19.00 uur. Vanaf ongeveer 18.30 uur is er gelegen­heid het sacra­ment van ver­zoe­ning te  ont­van­gen.

Meer in­for­ma­tie is te ver­krij­gen bij Jos Vriesema, tele­foon (0418) 63 12 15.

Vie­rin­gen­over­zicht

De Poolse vie­rin­gen staan ook keurig in het vie­rin­gen­over­zicht van deze web­si­te:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer