Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Verbonden in Verdriet

Herdenkingsdienst in Sint Martinuskerk Velddriel

gepubliceerd: zondag, 27 juli 2014

Verbon­den in verdriet. Dit thema stond centraal in de her­den­kings­vie­ring in de Sint Martinus­kerk in Velddriel op zater­dag­avond 26 juli met als voor­gan­ger pries­ter Jo Verhoeven uit Velddriel.

Eén van de kerken in de Fran­cis­cus pa­ro­chie Bom­me­ler­waard die samen met pa­ro­chi­anen en kerk­gan­gers het verdriet, troost en medeleven willen betuigen met de verschrikke­lijke vliegramp MH17 in Oekraïne.

Om medeleven en steun te betuigen aan alle slacht­of­fers en hun nabe­staan­den die deze bemoe­diging zo hard nodig hebben, nu en in de ko­men­de tijd.

Het zang­koor opende de requiem-her­den­kings­vie­ring met een lied van de Nationale her­den­king in Amersfoort.

‘Als kleine ge­meen­schap moest ook Velddriel iets doen om uiting te geven aan het verdriet. Wij kunnen er niet om heen. De vliegtuigramp die vele slacht­of­fers heeft gekost. Ze gingen op vakantie, naar een congres en naar familie. We zijn lam geslagen en we voelen ons verbon­den met hun verdriet’.Pries­ter Jo Verhoeven die deze her­den­kings­dienst op het laatste moment heeft voor­be­reid voelde zich getroost om deze gevoelens samen met vele mensen te mogen beleven en te dragen.

‘Dit verdriet en medeleven dat de pries­ter zo respect­vol memoreert ver­wij­zend naar het prach­tige lied van Claudia de Breij:

Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen
,
Mag ik dan bij jou?’

Een episode uit een in­druk­wek­kende en waarde­volle preek waarin het stil werd in de kerk en de aanwe­zigen hierna staande één minuut stilte in acht nemen.

In het slot­ge­bed bena­drukt de pries­ter de gevoelens en de tranen die onbed­wing­baar en onbeheers­baar zijn met dit gedicht:

Ieder afscheid doet ons stil­staan
bij de dingen waar we zo zel­den bij stil­staan.
Ieder afscheid doet ons stil­staan
om te her­in­ne­ren wat we zo licht vergeten.
Ieder afscheid doet ons stil­staan
om in te zien wat ons aan deze aarde bindt.
Zoals: het liefste dat we moeten leren loslaten,
het onzicht­ba­re dat ons met elkaar verbindt,
de vreugde van het samen­ho­ren,
en de pijnen van ge­schei­den zijn,
of het gevoel van leemte en gemis
dat doet verlangen naar een eeuwig­heid.

 

Truus Peters

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer