Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Bedevaart naar de Zoete Moeder

gepubliceerd: zondag, 4 mei 2014
foto: Wim Koopman
Bedevaart naar de Zoete Moeder

Bij twee gelegen­he­den in het jaar wor­den alle pa­ro­chi­anen van onze Fran­cis­cus­paro­chie in één kerk uit­ge­no­digd. Dat is na­tuur­lijk het feest van de Heilige Fran­cis­cus op 4 ok­to­ber en een zon­dag in mei voor de bede­vaart naar de Zoete Moeder van ’s-Hertogen­bosch.

Zondag 4 mei 2014 was er eerst een ge­za­men­lijke vie­ring in de H. Wil­li­brordus­kerk van Hedel met het hele pastores­team en het Fran­cis­cus Vocalis­koor. Na de vie­ring werd met witte rozen een bloe­men­hul­de gebracht aan de slacht­of­fers van de oorlog bij het oorlogs­mo­nu­ment schuin tegen­over de kerk. Daarna werd er koffie ge­schon­ken achterin de kerk.

Even later ver­trok­ken som­mi­ge sportieve pa­ro­chi­anen met de bene­wa­gen rich­ting het zui­den. Ook ging een groep op de fiets via Treuren­burg naar de ka­the­draal, waar­on­der pastor Stefan Schevers. Anderen volg­den per auto.

Op het pries­ter­koor van de Sint-Jans­kathe­draal vier­den we een vesper­vie­ring en werd de bede­vaart besloten met het aans­te­ken van de kaars die voor de pa­ro­chie was mee­ge­no­men uit Lourdes. Deze kreeg een prominente plaats bij het beeld van de Zoete Moeder, voorin de ka­the­draal. Het was een mooie invulling van een prach­tige zon­dag.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer