Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Verwijderen van grafstenen en ruimen van graven

R.K. begraafplaats aan de Virieusingel te Zaltbommel

gepubliceerd: zaterdag, 8 maart 2014
Verwijderen van grafstenen en ruimen van graven

De begraaf­plaats­beheer­der en de admini­stratie van de St. Martinus­kerk te Zalt­bom­mel delen u hierbij mede dat er 49 graven geruimd gaan wor­den. Te beginnen met het verwij­de­ren van de graf­ste­nen op 20 en 21 maart aanstaande.

Na bestu­de­ren van de graf­rechten, het traceren van de nabe­staan­den en zelfs nog een onder­zoek naar nabe­staan­den bij het ge­meen­telijk archief, is de St. Martinus kerk ervan overtuigd dat zij voldoende inspan­ningen hebben verricht om niet bekend zijnde cq tra­ceer­bare nabe­staan­den op te zoeken.

Ook op de begraaf­plaats zijn er ruim een jaar gele­den bordjes bij de te verwij­de­ren graven geplaatst en zijn er mede­delingen zicht­baar opge­han­gen op het daar aanwe­zige mede­delingen­bord.

Ondanks onze zorg­vul­dig­heid met dit emo­tio­nele onder­werp roepen wij hierbij toch nog belang­hebben­den cq nabe­staan­den op om zich te mel­den bij de St. Martinus kerk als men twijfel heeft over het recht van de kerk tot het verwij­de­ren van graf­stenen en ruimen van graven. Wij geven hier nadruk­kelijk aan dat wij aan onze wette­lijke ver­plich­ting tot mede­de­ling hebben voldaan en het de wette­lijke plicht van nabe­staan­den is om zelf zorg te dragen voor het bewaken
cq voort­zet­ten van graf­rechten.

Wenst u te rea­geren of heeft u nog vragen dan kunt u zich vóór 16 maart mel­den bij de St. Martinus­kerk via tele­foon­num­mer: 0418-512215 bij mevrouw T. v. Steen­bergen of de heer S. v. Over­dam.

Adres kerk: Olie­straat 26, 5301 BB Zalt­bom­mel

Namens het bestuur van de St. Fran­cis­cus Pa­ro­chie Bom­me­ler­waard, waar­on­der de St. Martinus­kerk valt.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer