Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Bodar door het land van Franciscus

Dinsdag 4, 11 en 18 maart om 16.30 uur op Nederland 2

gepubliceerd: maandag, 3 maart 2014
Bodar door het land van Franciscus

Als eerste paus in de ge­schie­de­nis koos Jorge Bergoglio voor de naam ‘Fran­cis­cus’, naar Fran­cis­cus van Assisi, de grote Ita­li­aanse heilige uit de 13de eeuw. Over deze eerste bedelmonnik én kerkvernieuwer maakte RKK-tele­vi­sie een drieluik: ‘Bodar door het land van Fran­cis­cus’.

Met de geboorte­grond van Fran­cis­cus als decor, het haast hemelse Umbrië, volgt pries­ter/kunsthistoricus Antoine Bodar het levens­ver­haal van de laat-mid­del­eeuwse mensenvriend, vrede­stich­ter, prediker, dierenfluis­te­raar en mysticus. Hoe een brassend rijkeluis­zoontje dé icoon werd van radicale armoede en grenze­loze liefde voor alles wat leeft.

Antoine Bodar: ‘Aan de hand van de plaatsen waar Fran­cis­cus heeft verbleven wordt de serie een medi­ta­tieve kijk op de his­to­rische figuur van Fran­cis­cus en zijn bete­ke­nis. Saai wordt het niet, er zal veel aan­dacht zijn voor de psycho­lo­gie van deze echte man van vlees en bloed. Hij was iemand die van huis uit rijk was en voor de radicale armoede koos. Hij wilde een stoere rid­der wor­den, maar werd uit­ein­delijk stichter van de adellijke troepen van de geest.’

Herfs­tig Umbrië

In de eerste week van no­vem­ber 2013 trok Bodar met een cameraploeg door het herfs­tige Umbrië, een bos-en rotsach­tig gebied op ruim twee uur rij­den van Rome. Zeven dagen achtereen maakten ze opnamen van prach­tige natuur, oogverblin­dende kunst, won­derschone mid­del­eeuwse stadjes en na­tuur­lijk van de plekken die in het leven van Fran­cis­cus bepalend waren en acht eeuwen later jaar­lijks door drie miljoen pelgrims en toe­risten wor­den bezocht. Gelukkig viel de film­pe­rio­de niet in het hoogseizoen want de presentator stond een medi­ta­tief pro­gram­ma voor ogen; uitzen­dingen met een verstilde sfeer zon­der toe­ris­tische pre­tenties of korte soundbites.

“Ik wilde Fran­cis­cus volgen in zijn voetstappen naar de plaatsen waar hij heeft vertoefd om zo zijn gees­te­lij­ke ont­wik­ke­ling gestalte te geven als vin­ger­wij­zing voor ons.Van de zon­dig­heid naar de ver­lich­ting dankzij de genade, daarna de droef­heid en het lij­den die ook bij het leven horen en uit­ein­delijk de vereni­ging met God, voor zover aan de mens gegeven. Bij Fran­cis­cus gebeurde dat op het eind van zijn leven. Hij ont­ving zelfs de stigmata, de vijf wond­te­ke­nen van Christus aan het kruis.”

Afleve­ring 1

In de eerste afleve­ring, geti­teld ‘De rijke jongeling die zich bekeert en radicaal zijn roe­ping zoekt’, krijgt de kijker een beeld van de jonge Fran­cis­cus. Bodar: “Voor zijn beke­ring was hij een vrolijke nietsnut die behoor­lijk de bloemetjes buiten zette en geld over de balk gooide. Deze kant van hem is in de geschiedschrij­ving vaak weg gelaten. En dat is jammer want je kunt de grote heilige die hij later is gewor­den niet los zien van de vroe­gere Fran­cis­cus. Het was een mate­loze man, voor en na zijn beke­ring.”

Bezocht wor­den plekken als zijn geboortehuis, zijn doop­kerk, ste­den als Perugia en Spoleto en na­tuur­lijk het kerkje van San Damiano waar het kruis­beeld tot Fran­cis­cus sprak: herstel mijn kerk. Fran­cis­cus vatte dat aan­vanke­lijk let­ter­lijk op en ging kerkjes in de buurt restaureren.

Bodar door het land van Fran­cis­cus bij het RKK op Neder­land 2.

  • Dins­dag 4 maart 2014, 15.35 - 16.00 uur
  • Dins­dag 11 maart 2014, 15.35 - 16.00 uur
  • Dins­dag 18 maart 2014, 15.35 - 16.00 uur

Bekijk hier­on­der de ‘promo’.

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer