Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Nieuwe kalenders 2024

Gerardus- en Mariakalender

gepubliceerd: maandag, 11 september 2023

Het is een jaar­lijks te­rug­ke­rend feno­meen: de scheurkalen­ders. Ook dit jaar zijn zowel de Gerardus- als de Mariakalen­der weer op diverse plekken in onze pa­ro­chie te be­stel­len. Als u ze nu bestelt, heeft u ze zeker voor Sin­ter­klaas in huis!

Gerarduskalen­der

Gerarduskalender 2024De Gerarduskalen­der die wordt uit­ge­bracht door Klooster Wittem is er weer. Het is een scheurkalen­der met elke dag op de voor­kant een spreuk die opbeurt of je aanzet tot nadenken. Aan de achter­kant staan af­wis­se­lend wat grappen, wetens­waar­dig­he­den, gedichtjes of puzzels. De prijs is dit jaar € 9,75 per stuk.

  • Velddriel
    • dhr. H.M.C. van Doremaele
      Mgr. Verhoeks­straat 2, Velddriel
      (0418) 63 13 76
  • Am­mer­zo­den
    • Aan de pastorie
      maan­dag/don­der­dag/zater­dag 10-12 uur
    • Mw. Trees van Berkel
      Mr. la Grostraat 13a
      5334 KB Am­mer­zo­den
  • Zalt­bom­mel
    • Liane van Iersel - van de Wiel
      Fazant­straat 24, Zalt­bom­mel
      (0418) 51 36 48
      NB. In de stad Zalt­bom­mel wordt de kalen­der thuis­ge­bracht

N.B. De Gerarduskalen­der is ook be­schik­baar als app op smart­phone en/of tablet. Maar zo'n app kun je niet zo ge­mak­ke­lijk op het toilet aan de muur hangen...

Mariakalen­der

Mariakalender 2024

Op het kalen­derblok vindt u de tij­den van zonsopgang en -ondergang, de zomer- en winter­tijd, spreuken van de dag, ker­ke­lijke en bur­ger­lijke feest­da­gen, ver­jaar­da­gen van de Ko­nin­klij­ke familie. Op de achterzijde staan, als gebruike­lijk tal van lezens­waar­dige, prak­tische, inte­res­sante en grappige teksten. De prijs is dit jaar € 14,95 per stuk.

  • Kerkdriel
    • Maria de Groot
      (0418) 63 16 78 of
      (06) 5219 2375

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer