Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Week van gebed voor eenheid

Verbinding brengen waar racisme voor verdeeldheid zorgt

gepubliceerd: donderdag, 5 januari 2023

De Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen 2023 (van 15 t/m 22 januari 2023) moe­digt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bij­zon­dere aan­dacht is er voor de ver­deeld­heid die veroor­zaakt wordt door het onrecht van onge­lijk­heid en racisme.

Chris­te­nen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bid­den voor een­heid, de wijk en de wereld. Het thema, Doe goed, zoek recht, is dit jaar aan­ge­dragen door chris­te­nen uit de Ameri­kaanse staat Minnesota. Ook in Zalt­bom­mel zijn er gebeds­bij­een­komsten. Ieder die mee wil bid­den, is van harte welkom.

De gebeds­week is een ini­tia­tief van de Raad van Kerken, SKIN en net­werk MissieNeder­land. Door heel Neder­land zijn hon­der­den plaat­se­lijke ge­meen­ten uit ver­schil­lende kerk­ver­ban­den actief bij de gebeds­week betrokken. Meer in­for­ma­tie hierover is te vin­den op www.week­van­ge­bed.nl

Bij­een­komsten

De gebedssa­men­komsten in Zalt­bom­mel vin­den plaats op woens­dag 18 januari 2023:

tijd locatie adres
8.45 uur Pro­tes­tante Ge­meen­te, Sint Maartens­kerk Kerk­plein 1
10.30 uur Evan­ge­lische Ge­meen­te Bom­me­ler­waard De Passie Pand 9, Van Heemstraweg West 9
16.00 uur Ge­re­for­meer­de Kerk De Ont­moe­ting Nieuwe Tijningen 3
19.00 uur Katho­lie­ke Kerk Sint Martinus Olie­straat 28
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer