Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Open Kloosterdag - Dit zijn wij!

Zondag 15 mei zetten 25 kloosters hun deuren open

gepubliceerd: dinsdag, 10 mei 2022

Alweer voor de tiende maal wordt Open Klooster­dag gehou­den. Zo’n 25 kloosters zetten zon­dag 15 mei 2022 hun deuren open om bezoekers te verwel­ko­men. Met dit ini­tia­tief willen reli­gi­euzen laten zien dat reli­gi­eus leven een eigen­tijdse levens­keuze is. Zij willen tonen hoe zij reli­gi­eus leven in deze tijd vorm­ge­ven.

Dit zijn wij!

Dit zijn wij! Is het thema van deze Open Klooster­dag. De zusters, paters en broe­ders laten deze dag zien wie zij zijn en waar zij voor staan. Ze ver­tellen waarom zij kiezen voor een leven als reli­gi­eus; om zich in te zetten voor anderen; hun leven te wij­den aan mensen en aan God.

Gevarieerde pro­gram­ma’s

Elk deel­ne­mend klooster biedt een eigen pro­gram­ma variërend van exposities, rond­lei­dingen, gesprekken met reli­gi­euzen en de moge­lijk­heid om mee te vieren en te bid­den. De ont­moe­ting met de reli­gi­euzen en hun spiri­tua­li­teit staat centraal tij­dens deze dag, niet het gebouw waarin zij leven.

Heilig­ver­kla­ring Titus Brandsma

Op 15 mei wordt in Rome, naast enkele anderen, pater Titus Brandsma heiligverklaard. De Neder­landse pater karmeliet Titus Brandsma is voor velen een in­spi­ra­tie­bron, niet alleen voor heden­daag­se karmelieten, maar ook voor veel andere mensen, waar­on­der reli­gi­euzen. Op deze bij­zon­dere dag zal een aantal kloosters tij­dens de Open Klooster­dag stil­staan bij deze heilig­ver­kla­ring en bij wat Titus Brandsma ons in deze tijd te zeggen heeft.

Stads­kloos­ter San Damiano

Stadsklooster San Damiano te ’s-HertogenboschOok Stads­kloos­ter San Damiano, thuis van pastoor Putman, doet zijn deuren open. U kunt het Stads­kloos­ter bezoeken tussen 14.00 en 16.00 uur. De bewoners van het Stads­kloos­ter San Damiano ont­van­gen u in het Fran­cis­cushuis. Dit is de ont­moe­tings- en ver­ga­der­ruim­te van het Stads­kloos­ter. Er is een powerpoint pre­sen­ta­tie over het Stads­kloos­ter, u kunt met de bewoners in gesprek gaan en er zal elk half uur een rond­lei­ding door het klooster plaats­vin­den. Ook is de klooster­kerk open. Aanmel­den is niet nodig.

Meer in­for­ma­tie en andere kloosters

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer