Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Jubileum pater Martien van Hemert

gepubliceerd: zondag, 24 april 2022
Pater Van Hemert ontvangt een pakket Ammerzodense geschiedenis van Bart van Helvoort
Pater Van Hemert ontvangt een pakket Ammerzodense geschiedenis van Bart van Helvoort

In aanwe­zig­heid van zijn familie, veel oude beken­den en een aantal bruin gepijde mede­broe­ders vierde de Fran­cis­caanse pater Martien van Hemert zijn 60-jarig pries­ter­feest tij­dens een door hem opgedragen Eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag 24 april.

Al direct na zijn lagere school­tijd verliet de 12-jarige Martien de Am­mer­zo­dense ge­meen­schap om bij de fran­cis­ca­nen in Megen te gaan stu­de­ren. In een blik op zijn leven memoreerde Martien zijn tijd waarin hij voor een ker­ke­lijk instituut werkte welke vooral prak­tische problemen binnen de Kerk probeerde op te lossen, zoals hoe de Kerk moet omgaan met min­der pries­ters. Vandaag keerde hij met een zeker heimwee terug.

De Am­mer­zo­denaren onthaal­den hem met en­thou­sias­me. Voor de gelegen­heid werd de H. Mis opge­luis­terd met een speciaal voor deze gelegen­heid samen­ge­steld gelegen­heids­koor.

Na afloop was er voor ie­der­een koffie, wat de Am­mer­zo­dense ge­meen­schapszin extra onder­streepte.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer