Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Synodale avond

Woensdag 20 april - 20.00 uur - San Damianoklooster Den Bosch

gepubliceerd: dinsdag, 5 april 2022

In ok­to­ber 2021 is het proces gestart waarbij Paus Fran­cis­cus alle gelo­vi­gen uitno­digt om in gesprek te gaan rondom onze erva­ringen hoe wij als kerk samen onderweg zijn en te ont­dek­ken welke weg de Heilige Geest met de Kerk wil gaan.

Deze gesprekken met en onder de gelo­vi­gen we­reld­wijd, het zoge­noemd ‘synodaal proces’, vin­den plaats ter voor­be­rei­ding op de bis­schop­pen­synode die in 2023 wordt gehou­den in Rome.

Deze uit­no­di­ging van de paus willen we gestalte geven door op woens­dag­avond 20 april samen te komen rondom de drie kernwoor­den van de synode: ge­meen­schap, par­ti­ci­pa­tie en zen­ding.
Mgr. dr. Gerard de Korte heeft een column ge­schre­ven met de titel ‘Luis­te­ren naar wat Gods Geest zegt’. Hierin kunt u o.a. meer lezen over de drie kernwoor­den:

Broe­der Jan ter Maat ofm en ple­baan Vincent Blom zullen op deze avond een inlei­ding ver­zorgen waarna we in groepen in gesprek gaan waarbij de drie kernwoor­den van de synode centraal staan.

De avond vindt plaats op woens­dag­avond 20 april van 19.30 tot 22.00 uur in het Fran­cis­cushuis van Stads­kloos­ter San Damiano, Van der Does de Willebois­sin­gel 11 te ’s-Hertogen­bosch.

U kunt zich voor deze avond aanmel­den door een mail te sturen naar: se­cre­ta­riaat@sintjan­den­bosch.nl of te bellen op maan­dag, dins­dag of don­der­dag tussen 9.30 en 12.30 uur naar tele­foon­num­mer: (073) 613 03 14.

We hopen u te ont­moe­ten op 20 april!

Namens de pa­ro­chie Sint-Jan:

  • Vincent Blom, ple­baan
  • Tim Bangert, diaken

Namens Stads­kloos­ter San Damiano:

  • Br. Jan ter Maat ofm
  • Br. Hans-Peter Bartels ofm
  • Zr. Elisabeth Luurtsema osc

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer