Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Parochie stelt zich open voor vluchtelingen

gepubliceerd: woensdag, 9 maart 2022
foto: Mirek Pruchnicki
Kinderen uit Oekra´ne op de vlucht
Kinderen uit Oekra´ne op de vlucht

Al enige tijd zijn we in de pa­ro­chie bezig, om in gebed en met andere acties zoals inzamelingen, collectes en in per­soon­lijke contacten. Er zijn ook ver­schil­lende contacten met Oekraïners die hier in de Bom­me­ler­waard hebben geleefde en gewerkt.

Het bestuur is dins­dag met de pastores bijeen geko­men en heeft ge­spro­ken over wat wij nog meer kunnen betekenen en hoe we dat kunnen nog beter kunnen coör­di­ne­ren. We werken hiermee samen met andere kerken, organi­sa­ties en de ge­meen­te. In overleg met contact­groepen wordt gekeken, hoe wij per­soon­lijk mensen kunnen onder­steunen die naar Neder­land zijn ont­ko­men uit het oorlogs­ge­weld. Meer dan een onder­ko­men is ook een net­werk van mensen om hen heen van belang om hen op te vangen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer