Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

NPV-afdeling Bommelerwaard

Vrijwillige (palliatieve) thuishulp… omdat elk leven aandacht verdient!

gepubliceerd: zondag, 20 maart 2022

Het leven is een gave van de Schepper zelf. Dat leven is kost­baar en verdient bescher­ming; van het allerprilste begin tot aan het einde. De Neder­landse Pa­tiën­ten Vereni­ging (NPV) komt op voor het men­sen­le­ven. Voor leven dat kwets­baar is en broos, voor ieder mens, in welke levensfase dan ook.

De NPV-afdeling Bom­me­ler­waard biedt vrij­wil­lige thuis­hulp, waar­on­der ook pal­lia­tieve thuis­hulp. Onze vrij­wil­li­gers geven concreet han­den en voeten aan de Bijbelse oproep tot zorg­zaam­heid en soli­da­ri­teit en geven hulp aan ie­der­een die dat nodig heeft, in bij­voor­beeld de on­der­staan­de situaties:

  • Ik ben man­tel­zor­ger voor mijn man die niet alleen kan zijn. Wie kan er bij hem zijn als ik een bood­schap wil doen?
  • Mijn vrouw is ster­ven­de en wil het liefst zo lang moge­lijk thuis ver­zorgd wor­den.
    Is er iemand die ons bij kan staan?
  • Mijn vader heeft beginnende dementie. Wie kan er één keer per week met hem gaan wan­de­len?

Vrij­wil­lige (pal­lia­tieve) thuis­hulp is een vorm van hulp­ver­le­ning die, als mensen dat willen, hen in staat stelt om zo lang moge­lijk in hun ver­trouwde omge­ving te blijven. Wij werken samen met de pro­fes­sio­nele zorg en man­tel­zorg die u al heeft.

Wilt u ook meehelpen?

NPV Afdeling BommelewaardMaak jij tijd om een ander een mooie dag te gunnen? Wilt u er voor de mede­mens zijn? Word vrij­wil­li­ger! Zeker in de Ge­meen­te Maasdriel hebben wij een groot tekort aan vrij­wil­li­gers. Heeft u weke­lijks een uurtje over dit dank­ba­re werk?

Neem voor het indienen van een hulp­vraag of het aanmel­den als vrij­wil­li­ger contact met ons op. Bel met de coördinator Liesbeth Boere (06-12251489) of kijk op onze web­si­te:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer