Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

#RedWednesday

Woensdag 24 november - Kerk in Nood

gepubliceerd: woensdag, 24 november 2021

Kerk in Nood - ACN vraagt op RedWednesday, dit jaar op woens­dag 24 no­vem­ber, aan­dacht voor de vrij­heid van alle mensen - in het bij­zon­der de zwaar ver­volgde groep Chris­te­nen - om te geloven wat zij willen!

De ver­vol­ging van gelo­vi­gen neemt we­reld­wijd toe. Liefst 62 lan­den (32%) kennen aanzien­lijke schen­dingen. Vooral chris­te­lijke min­der­he­den zijn rela­tief vaak het slacht­of­fer van onverdraag­zaam­heid, dis­cri­mi­na­tie en ver­vol­ging. Staten, jihadis­tische groepen en reli­gi­euze nationalisten hebben het in diverse lan­den op hen gemunt.

Op RedWednesday wordt aan­dacht gevraagd voor hén en voor alle andere mensen die om hun geloof wor­den ver­volgd. Door rode kle­ding of een soli­da­ri­teitsbutton te dragen, kerk­ge­bouwen rood aan te lichten en op andere manieren kunt ook u helpen. Doe mee!

De Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch wordt van­nacht ook rood aangelicht en om 19.00 uur is er een Eucha­ris­tie­vie­ring waarin speciaal aan­dacht is voor ver­volgde chris­te­nen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer