Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Wereldjongerendagen Lissabon

Dinsdag 1 t/m zondag 6 augustus 2023

gepubliceerd: vrijdag, 8 oktober 2021

De eerst­volgende katho­lie­ke Wereld­jon­ge­ren­da­gen vin­den plaats van dins­dag 1 tot en met zon­dag 6 au­gus­tus 2023 in Lissabon. Die data zijn de eerste week van ok­to­ber in Rome bekend gemaakt.

Reisini­tia­tie­ven

Door diverse jon­ge­ren­orga­ni­sa­ties wordt alweer hard gewerkt aan het opzetten van een reis. Alle reizen zullen daarbij aan­slui­ten bij het lan­de­lijke pro­gram­ma dat de eerste paar dagen van de reis door Jong Katho­liek voor alle Neder­landse pelgrims wordt geor­ga­ni­seerd.

Wereld­jon­ge­ren­da­gen

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen is een inter­na­tio­nale bij­een­komst die om de twee à drie jaar door de Rooms-Katho­lie­ke Kerk wor­den geor­ga­ni­seerd. De bij­een­komst vindt plaats in of bij een grote stad, af­wis­se­lend in Europa of in elders in de wereld. Af­han­ke­lijk van de plaats van sa­men­komst wor­den ze door hon­derd­dui­zen­den tot miljoenen voor­na­me­lijk katho­lie­ke jon­ge­ren bijgewoond.

Hoogte­punt van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen is het bezoek van de paus. Tijdens de slot­vie­ring van WJD23 wor­den meer dan een miljoen deel­ne­mers verwacht. De laatste keer was de bij­een­komst in 2019 in Panama. De bedoeling was dat de volgende editie in 2021 zou plaats­vin­den, maar van­wege de corona­pan­de­mie is deze uit­ge­steld tot 2023.

Vorige Wereld­jon­ge­ren­da­gen

jaar plaats paus # deel­ne­mers
1984 Rome, Italië Johannes Paulus II 30.000
1985 Rome, Italië Johannes Paulus II 30.000
1987 Buenos Aires, Argentinië Johannes Paulus II 1.000.000
1989 Santiago de Com­pos­tel­la, Spanje Johannes Paulus II 400.000
1991 Częstochowa, Polen Johannes Paulus II 1.600.000
1993 Denver, VS Johannes Paulus II 500.000
1995 Manilla, Filipijnen Johannes Paulus II 5.000.000
1997 Parijs, Frank­rijk Johannes Paulus II 1.600.000
2000 Rome, Italië Johannes Paulus II 2.000.000
2002 Toronto, Canada Johannes Paulus II 800.000
2005 Keulen, Duits­land Bene­dic­tus XVI 1.200.000
2008 Sydney, Australië Bene­dic­tus XVI 400.000
2011 Madrid, Spanje Bene­dic­tus XVI 2.000.000
2013 Rio de Janeiro, Brazilië Fran­cis­cus 3.700.000
2016 Krakau, Polen Fran­cis­cus 3.000.000
2019 Panama-Stad, Panama Fran­cis­cus 700.000
2023 Lissabon, Portugal Fran­cis­cus

foto: Paulina Krzyżak
Wereldjongerendagen Krakau 2016
Wereld­jon­ge­ren­da­gen Krakau 2016
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer