Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Gedachtenisviering pastor Jos van Zeelst

gepubliceerd: vrijdag, 1 oktober 2021

Op 10 mei 2020 is Jos van Zeelst te Wijchen overle­den. Vanaf 1982 was hij pastor in de
St. Martinus pa­ro­chie te Zalt­bom­mel. Eerst nog met acht andere pries­ters in de Bom­me­ler­waard, maar door de jaren heen nam dat aantal steeds ver­der af. Toen hij in 2003 van ons afscheid nam en naar Megen verhuisde, had hij nog slechts één collega in de Bom­me­ler­waard: deken Ben van Bronckhorst uit Hedel.

Pastor Jos van Zeelst voelde zich thuis bij ons en raakte ons door zijn zachte per­soon­lijk­heid, zijn leven in de geest van Fran­cis­cus, zijn aan­dacht voor de mens en zijn open geest. Wij hebben hem dan ook diep in ons hart gesloten. Over een periode van 21 jaar was hij het gezicht van onze kerk en woonde in de pastorie ernaast, waar een ieder welkom was.

Van­wege de toen gel­dende corona­regels kon zijn afscheid op 16 mei slechts in besloten kring plaats­vin­den. Een jaar na zijn over­lij­den wil­den we in Zalt­bom­mel een ge­dach­te­nis­vie­ring hou­den om hem ge­za­men­lijk te kunnen her­denken. Helaas moest dat toen, nog steeds door corona, wor­den uit­ge­steld.

Nu de regels versoe­peld zijn, hebben we in overleg met zijn directe familie ein­de­lijk een datum kunnen vastleggen. Op zon­dag 10 ok­to­ber 2021 zal in de St. Martinus­kerk te Zalt­bom­mel om 11.00 uur een ge­dach­te­nis­vie­ring voor hem wor­den gehou­den. Bij­zon­der en fijn is te kunnen mel­den dat, naast pater Bertus Bus ook oud-pastoor Ben van Bronckhorst aan deze vie­ring zal mee­werken.

Ie­der­een is van harte uit­ge­no­digd.

De Contact­groep Sint-Martinus­kerk Zalt­bom­mel

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer