Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Franciscuswandeling in de Lieskampen

Weekend 16 en 17 oktober

gepubliceerd: maandag, 4 oktober 2021
De Lieskampen, Bommelerwaard
De Lieskampen, Bommelerwaard

Speciaal voor onze Fran­cis­cus­paro­chie wor­den er in het weekend van 16 en 17 ok­to­ber natuur­wan­de­lingen geor­ga­ni­seerd. U kunt mee­gaan met een excursie en een heer­lijke wan­de­ling maken o.l.v. een gids van de Natuurwacht.

De Lies­kampen

We gaan wan­de­len in het prach­tige natuur­ge­bied De Lies­kampen, dat ligt ten zuidwesten van het dorp Gameren. Het is gelegen aan de Jan Stuversdreef. De Lies­kampen is wat biodiver­si­teit betreft het rijkste binnen­dijkse natuur­ge­bied. Er komen meer dan twin­tig soorten libellen en vlin­ders voor. Ook het aantal broedvogels is bij­zon­der: zes­tig. In de scheme­ring kun je er altijd wel reeën zien.

In de maand van Fran­cis­cus, ok­to­ber, gaat de natuur in ruste. Veel vogels zijn al naar Afrika gevlogen. Vlin­ders en libellen hebben hun eitjes afgezet en zijn verdwenen. Het wachten is op de lente. In de stilte van het najaar is nog genoeg te beleven. De gids van de Natuurwacht Bom­me­ler­waard neemt ons gedurende an­der­half uur mee de natuur in en zal ons laten genieten van dit prach­tige natuur­ge­bied.

Aanmel­den en in­for­ma­tie

Natuurwacht BommelerwaardZowel zater­dag 16 ok­to­ber als zon­dag 17 ok­to­ber zijn de excursies om 13.30 uur en om 15.30 uur. We starten op de grote par­keer­plaats. Deze ligt aan de Donker­kade nabij Jan Stuversdreef en Zeedijk. We wan­de­len met maximaal 15 personen. Daarom wel even aanmel­den vóór 11 ok­to­ber per e-mail. Deelname is gratis.

Speciale wandelfol­der

Franciscuswandeling folderU kunt ook op eigen gelegen­heid in de Lies­kampen gaan wan­de­len. Speciaal voor onze Fran­cis­cus­paro­chie is er een wandelbro­chu­re gemaakt van deze Francis­wan­de­ling. Deze bro­chu­re zal tij­dens de Fran­cis­cus­vie­ring op zon­dag 3 ok­to­ber wor­den uitge­deeld en zal in ok­to­ber in al onze kerken be­schik­baar zijn.

Smaakmaker

Op Youtube von­den we deze video uit 2014 door Johannes van Tussen­broek.

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer