Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vormselviering Kerkdriel via livestream

gepubliceerd: zaterdag, 22 mei 2021

Het heeft heel wat voeten in aarde, maar de Vormsel­vie­ring zal van­avond, zater­dag 22 mei vanaf 19.00 uur toch door­gaan! Omdat er nog een beper­king is van het aantal deel­ne­mers dat fysiek bij de Eucha­ris­tie­vie­ring aanwe­zig kan zijn, is gezorgd voor een live­stream via YouTube.

Zater­dag­avond 22 mei is het dan ein­de­lijk zover: maar liefst 16 jonge pa­ro­chi­anen zullen op de voor­avond van Pink­ste­ren hun keuze om Christus te volgen uit­spre­ken ten overstaan van de pa­ro­chie. Mgr. Rob Mutsaerts zal ver­vol­gens middels zal­ving met Chrisma-olie en handopleg­ging het sacra­ment van het vormsel opleggen.

Uite­raard wor­den alle voor­zorgs­maat­re­ge­len geno­men om versprei­ding van het corona­vi­rus tegen te gaan. Zo is er helaas een maximum aantal mensen dat fysiek kan wor­den toe­ge­la­ten in de St. Martinus­kerk te Kerkdriel. Daarom is een live­stream gere­geld zodat ie­der­een de vie­ring via YouTube kan volgen op smart­phone, tablet, com­puter of smart-tv.

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer