Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Geen reguliere Dodenherdenking

gepubliceerd: donderdag, 29 april 2021

Helaas zal -net als vorig jaar- Dodenher­den­king niet regulier kunnen plaats­vin­den. Een grote sa­men­komst van mensen is op dit moment nog niet ver­stan­dig. Na­tuur­lijk zullen we in­di­vi­dueel stil­staan bij de oorlogsslacht­of­fers, kunt u langs een begraaf­plaats wan­de­len en u bent van harte welkom om deel te nemen aan de de reguliere Eucha­ris­tie­vie­ring om 9.00 uur in Velddriel waarin wordt stil­ge­staan bij Dodenher­den­king.

Column burge­mees­ter Van Maaren van Zalt­bom­mel

Op de web­si­te van Ge­meen­te Zalt­bom­mel is een mooie column ver­sche­nen van burge­mees­ter Pieter van Maaren waarin hij stil­staat bij Dodenher­den­king.

‘Waarom de tram even stil stond’

Eén van de eerste keren dat ik bewust werd van her­denken op 4 mei was bij het lezen van het boekje ‘Waarom de tram even stil stond’. Een boekje van W.G. van der Hulst dat een enorme indruk op mij maakte.

Waarom dat boek? Ik weet het niet. Wat ik dus nog wel weet is dát het impact op mij had. De tram stond even stil, terwijl ik wellicht nog nooit of zel­den een tram gezien had. Er reden bij ons geen trams, alleen over­dag één keer in de twee uur een bus.

Evenals vorig jaar is er helaas geen reguliere dodenher­den­king. Ik vind dit één van de moei­lijkste con­se­quenties van de lockdown. We kunnen niet, zoals we gewend zijn, met elkaar stil­staan bij hen die hun leven voor ons gegeven hebben en zij die slacht­of­fer van autoritaire regimes zijn.

Loop maar eens over de begraaf­plaatsen in onze ge­meen­te of door de straten van Zalt­bom­mel en bekijk de stolper­ste­nen. Het grijpt je haast naar de keel!

Hoe van­zelf­spre­kend is het nu, dat je opgroeit in vrede. Dat was in de periode 1940 - 1945 totaal anders. Toch is oorlog niet ver weg. Want hoe van­zelf­spre­kend het nu ook is dat je opgroeit in vrede, in veel delen van de wereld is dit niet het geval. 
Vrede is iets wat we aan elkaar door­ge­ven. Toch is vrede geen bezit, maar een werk­woord. Vrede is niet iets wat je hebt, maar is iets waar je je blijvend voor moet inzetten.

Hoe ga ik zelf 4 mei her­denken? Uite­raard leg ik op 4 mei over­dag met mijn echt­ge­note kransen in een aantal kernen en probeer ik binnen de Corona­maat­re­ge­len enkele jon­ge­ren er bij te betrekken. ’s Avonds om 19.30 uur zal ik een krans in Gameren leggen en een korte toe­spraak hou­den. U kunt deze via de ge­meen­telijke com­mu­ni­ca­tiekanalen bekijken.

Waarom dit jaar in Gameren? Als u langs de begraaf­plaats loopt ziet u de namen staan van hen die om­ge­ko­men zijn. Eén van de namen is Jacomine (roepnaam Ine) de Jongh. De tante van mijn vrouw Ine. De tante waar­naar zij vernoemd is. Omge­ko­men op 6 januari 1945 op 17-jarige leef­tijd. Een on­schul­dige tiener om­ge­ko­men door een granaat.

Ook voor haar en alle anderen die omkwamen staat de tram elk jaar 2 minuten stil.

Met een harte­lijke groet,

P.C. (Pieter) van Maaren
Burge­mees­ter ge­meen­te Zalt­bom­mel


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer