Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Franciscusparochie maakt gebruik van Givt

gepubliceerd: donderdag, 18 februari 2021

Door de corona-maat­regelen zijn de collectes tij­dens de reguliere Eucha­ris­tie­vie­ringen niet moge­lijk. Daar­naast hebben steeds min­der mensen contant geld op zak. Dankzij Givt is het toch voor ie­der­een moge­lijk om met een smart­phone te doneren voor het pas­to­rale werk.

Givt app installeren

Met Givt kunt u anoniem een gift doen aan de kerk en/of een collecte­be­drag overmaken. Maar ook steeds meer andere goede doelen zijn gebruik gaan maken van deze nieuwe manier van doneren zon­der dat er contant geld aan te pas komt. In de Givt app, die gratis is te down­loa­den via Google Play (Android) of de App Store (Apple), dient u zich eerst te registreren. Meer info kunt u vin­den op de web­si­te van Givt:

Kerken

Mensen die de Givt app al hebben geïnstalleerd op hun mobiele tele­foon, kunnen de diverse kerken van onze pa­ro­chie vin­den in het over­zicht van goede doelen - onder het kopje Kerken:

  • H. Hubertus­kerk Alem
  • H. Martinus­kerk Velddriel
  • H. Wil­li­brordus­kerk Am­mer­zo­den
  • St. Martinus­kerk Kerkdriel
  • St. Martinus­kerk Zalt­bom­mel

QR-codes

Een alternatieve manier om te doneren via Givt is door gebruik te maken van een QR-code. Deze ‘tweedimen­sio­nale streepjes­co­des’ kunnen gelezen wor­den door diverse smart­phone-apps. Als de Givt-app al geïnstalleerd is, gaat de smart­phone meteen door naar een doneer­pa­gina voor het gekozen doel. Als de Givt-app nog niet geïnstalleerd is, wordt je auto­ma­tisch begeleid naar het down­loa­den van de app.

Tip: Klik op een foto voor een uitvergro­ting.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer