Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Samen ontdekken, ontmoeten en vieren

gepubliceerd: maandag, 1 februari 2021

De Heilige Fran­cis­cus­paro­chie hoopt een thuis te zijn voor alle families. De voor­be­rei­ding op de Eerste Heilige Communie en het sacra­ment van het Vormsel gebeurt dit jaar daarom anders dan voor­heen.

De Heilige Fran­cis­cus­paro­chie wil kin­de­ren én hun familie op een in­ter­ac­tie­ve en speelse manier uit­da­gen om na te denken over het (katho­lie­ke) geloof, hoe je dat samen met anderen kunt beleven en in de praktijk kunt brengen. Daarom is afgelopen weekend een pro­gram­ma voor het hele gezin gestart: Fran­cis­cus 2.0.

Moei­lijke vragen

“Wij vin­den het be­lang­rijk om een thuis te bie­den aan ie­der­een,” zegt Danny Hakvoort die verant­woor­de­lijk is voor het familie­pas­to­raat in de Bom­me­ler­waard. “Elk gezin krijgt te maken met moei­lijke vragen. Hoe ga ik om met ziekte of het over­lij­den van naasten? Hoe kan ik met mijn kin­de­ren over levens­vra­gen praten? Maar ook: Welke school kies ik met mijn kin­de­ren? En hoe vin­den we rust in drukke periodes? We hebben gemerkt dat er niet altijd aan­dacht is geweest voor de vragen en behoeftes van gezinnen. Daarom willen wij dit jaar, ondanks de corona­maat­re­ge­len, op een nieuwe manier starten met dit familie­pro­ject.”

Sacra­menten

De voor­be­rei­ding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel gaan dit jaar anders dan voor­heen. De voor­be­rei­ding vindt niet meer plaats op school of in de plaat­se­lijke ge­meen­schap, maar centraal op één plek. Elke maand is er een moment waarop het hele gezin welkom is. Ie­der­een is uit­ge­no­digd om mee te doen, ook gezinnen zon­der com­mu­ni­can­ten of vor­me­lin­gen.

Fran­cis­cus 2.0

Fran­cis­cus 2.0 is een pro­gram­ma van zes bij­een­komsten waar kin­de­ren zich samen met het hele gezin op een leuke, gezellige en in­ter­ac­tie­ve manier kunnen voor­be­rei­den op de Eerste Heilige Communie of het Vormsel. Centraal staan: samen ont­dek­ken, samen ont­moe­ten en samen vieren. Er is een speciaal pro­gram­ma voor de ver­schil­lende leef­tijds­groepen. Een escaperoom, filmpjes maken voor TikTok of praten met zorg­me­de­werkers: het pro­gram­ma is divers en uit­da­gend.

Online beginnen

Door de corona­maat­re­ge­len was de start van dit project bij­zon­der: oude en jonge vrij­wil­li­gers gingen de uit­daging aan om online lessen aan te bie­den. De peuters en kleuters had­den een leuk in­di­vi­dueel pro­gram­ma over de doop. De com­mu­ni­can­ten maakten op een creatieve manier kennis met bid­den. Eerst wer­den ze uitgedaagd om naar buiten te gaan en foto’s te maken van de dingen waarvoor ze dank­baar zijn. Daarna leer­den ze God hier­voor te bedanken. De vor­me­lin­gen had­den het thema ‘de weg’. De kin­de­ren leer­den over de hun levensweg en hoe sacra­menten daarin een rol spelen. Aan het eind sloten de groepen samen af met een korte vie­ring.

Video

Meer familie­pas­to­raat

In het project start bin­nen­kort een speciaal pro­gram­ma voor de ouders en komt de tiener­groep samen. Daar­naast start op 2 februari de Youth Alpha.

Wil je meer weten over Fran­cis­cus 2.0 of je aanmel­den? Kijk dan op de web­si­te:

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer