Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Adventsactie - Hulp voor Nicaragua

Zicht op een hoopvolle toekomst voor de allerarmsten

gepubliceerd: dinsdag, 8 december 2020

Net als de Veer­tig­da­gen­pe­rio­de voor Pasen is ook de Advents­pe­rio­de een tijd van voor­be­rei­ding, een tijd van re­flec­tie en inkeer, een tijd waarbij we oog hebben voor de mensen die dat nodig hebben. Dit jaar steunt onze pa­ro­chie gedurende de Advents­pe­rio­de het project voor Nicaragua.

Help gezinnen in Nicaragua om voor gezond voedsel te zorgen

De afgelopen tien jaar is de wel­vaart in Nicaragua wel sterk verbeterd maar desondanks is 70 procent van de plat­te­landsbe­vol­king nog arm en er heerst ondervoe­ding. Nergens in Centraal-Amerika is de moe­der en kin­dersterfte zo hoog als in Nicaragua. Palacaquina een stad in het noor­den van Nicaragua is een van de armst en droogste gebie­den. Akkers leveren weinig op waardoor 25 procent van de kin­de­ren een groei en ont­wik­ke­lingsachterstand heeft en ondervoed is. Door water­ge­brek groeit er weinig gras waardoor de bevol­king het vee moet verkopen.

De ad­vents­ac­tie steunt de lokale non-profit organi­sa­tie Octupan die een project uit­voert waardoor 144 gezinnen leren om een moestuin duur­zaam te bewerken. U kunt helpen door bij te dragen aan de pa­ro­chie­col­lec­te gedurende de Advents­pe­rio­de. Achterin de kerk staat een bus/schaal of mandje waar u uw bijdrage kunt deponeren. U kan ook recht­streeks doneren op reke­ning­num­mer:

  • NL89 INGB 0653 1000 00
    t.n.v. Ad­vents­ac­tie

Meer in­for­ma­tie

Harte­lijk dank

Dank u wel, namens de mensen die dankzij uw bijdrage zicht krijgen op een hoop­volle toe­komst.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer