Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Bijbel lezen

Op zoek gaan naar God - wat heeft Hij mij te zeggen?

gepubliceerd: maandag, 7 december 2020

Al enkele jaren heeft de Heilige Fran­cis­cus-pa­ro­chie samen met de Evan­ge­lische Ge­meen­te Zalt­bom­mel een Alpha-Cursus ver­zorgd. Een een­vou­dige geloofs­cur­sus, met de nadruk op een kennis­ma­king met het Chris­te­lijk geloof. Hierbij was veel ruimte voor ont­moe­ting, waarbij per­soon­lijke gesprekken niet uit de weg wer­den gegaan. Als ver­volg hierop wil de H. Fran­cis­cus-pa­ro­chie een ver­die­pings­cur­sus aanbie­den.

Voor wie

In de eerste plaats voor de mensen die de Alpha cursus hebben gevolgd, maar tevens voor allen die op zoek willen gaan naar God en de H. Schrift als leidraad willen nemen voor de grote levens­vra­gen.

Werk­wij­ze

 Het lezen en besturen van een tekst afkoms­tig uit één van de vier evangeliën. In principe wordt het evan­ge­lie van eerst­ko­mende zon­dag geno­men. Na eerst de tekst te lezen, moei­lijke woor­den of begrippen te dui­den, wordt inge­gaan op datgene wat de evangelist de lezer zou willen zeggen. Hierna kan men in kleine groepen aan de hand van enkele vragen met elkaar praten wat de tekst jou al mens in deze tijd kan ver­tellen en leren. Tot slot wordt de avond ge­za­men­lijk afgesloten waarbij, als er meer groepjes zijn, elk groepje kort aangeeft wat is langs­ge­ko­men. Hierbij is ook ruimte voor gebed.

Details

wanneer: dins­dag 12 januari 2021
dins­dag 9 februari 2021
dins­dag 9 maart 2021
dins­dag 13 april 2021
dins­dag 11 mei 2021
dins­dag 8 juni 2021
pro­gram­ma: 19.15 uur - inloop met koffie
19.30 uur - start pro­gram­ma
21.30 uur - afron­ding
waar: Pastorie, Voor­straat 102, Velddriel
be­ge­lei­ding: pastoor Roland Putman o.f.m.
Mirjam Duijts-As
opgave: info@katho­liekbommeler­waard.nl0418 - 632504

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer