Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Zalige Carlo Acutis

Zaterdag 10 oktober - Franciscusbasiliek Assisi, Italië

gepubliceerd: dinsdag, 6 oktober 2020
Carlo Acutis * 3 mei 1991 † 12 oktober 2006
Carlo Acutis * 3 mei 1991 † 12 oktober 2006

Het gebeurt niet elke dag dat een jongen die overleed op 15-jarige leef­tijd zalig wordt verklaard. Zater­dag 10 ok­to­ber zal paus Fran­cis­cus in het Ita­li­aanse Assisi Carlo Acutis zalig verklaren. Zijn levens­ver­haal is wel heel bij­zon­der!

Carlo Acutis

Carlo Acutis werd de ‘cyber-apostel van de eucha­ris­tie’ genoemd, omdat hij een web­si­te had gemaakt over eucha­ris­ti­sche won­de­ren. Tijdens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen van 2013 in Rio de Janeiro werd zijn levens­ver­haal ver­teld; ook werd hij er voor­ge­steld als een moge­lijke patroon van het in­ter­net.

Carlo Acutis werd als zoon van Ita­li­aanse expats geboren op 3 mei 1991 in Londen. Kort daarna ves­tig­den zij zich in Milaan. Als klein kind gaf hij al blijk van een diepe religio­si­teit door dage­lijks aan de Heilige Mis deel te nemen en de rozen­krans te bid­den. Vanaf zijn eerste communie, die hij op zeven­ja­rige leef­tijd ont­ving, ont­wik­kelde hij een bui­ten­ge­wone liefde voor de eucha­ris­tie, het sacra­ment dat hij omschreef als een “snelweg naar de hemel”. De frequente communie hielp hem “om steeds meer op Jezus te gaan lijken”. In zijn pa­ro­chie stond Carlo bekend om zijn levensvreugde. Hij was er actief als cate­chist en als hulp­ver­le­ner aan dak­lo­zen.

Carlo had een grote in­te­res­se voor informatica. Op tien­ja­rige leef­tijd schreef hij al com­puter­pro­gramma’s en ontwierp hij web­si­tes en lay-outs voor online-kranten. Op elf­ja­rige leef­tijd begon hij aan een web-encyclopedie van eucha­ris­ti­sche won­de­ren van overal ter wereld. Dat leidde na zijn dood tot de meer­ta­lige site www.miracolieuca­ristici.org

Toen Carlo in ok­to­ber 2006 ontdekte dat hij termi­naal ziek was, besloot hij zijn lij­den op te dragen aan Christus ten behoeve van de paus en de Kerk.

Hij stierf op 12 ok­to­ber 2006 in Monza en werd naar zijn eigen wens begraven in Assisi, waar zijn familie een vakantiehuis had. In 2013, zeven jaar na zijn dood, werd zijn zalig­ver­kla­rings­pro­ces geopend in het aarts­bis­dom Milaan. Op 5 juli 2018 werd het pau­se­lijk decreet uit­ge­vaar­digd waarin zijn heldhaf­tige deugd­zaam­heid werd beves­tigd en hij werd uit­ge­roe­pen tot ‘eerbied­waar­dige die­naar Gods’. Nu er een won­der op zijn voor­spraak is erkend staat niets zijn verhef­fing tot de eer der altaren nog in de weg.

Een won­der­baar­lijke gene­zing op zijn voor­spraak van een Bra­zi­li­aans kind met een hersentumor is nu offi­cieel erkend, waardoor hij zalig verklaard kan wor­den.

Boek Carlo Acutis - Leven zon­der grenzen

Bij Uit­ge­ve­rij Betsaida is een boek uit­ge­ko­men van Francesco Occhetta met zijn levens­ver­haal en foto's. Een aanra­der, met name ook voor jon­ge­ren!

“Dit boek is geen lofzang op een jonge superman. Het is een impressie van het leven van een normale jongen van slechts vijf­tien jaar, waarin veel jon­ge­ren zich herkennen. Eén punt is dui­de­lijk: juist omdat Carlo als een overtuigd christen geleefd heeft, liet hij in vele harten sporen na.”

Zalige Carlo Acutis
titel: Carlo Acutis
onderti­tel: Leven zon­der grenzen
auteur: Francesco Occhetta
uitgever: Uit­ge­ve­rij Betsaida / Katho­liek Alpha Centrum
ISBN: 9789491991998
taal: Neder­lands
uit­voe­ring: Paperback
# pagina's: 70
leesproef: download leesproef (pdf)
prijs: € 8,95
be­stel­len: Betsaida web­si­te
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer