Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Een mand voor moeilijke Ún mooi momenten

gepubliceerd: vrijdag, 2 oktober 2020

Waken bij een ster­ven­de is heel intens. Zowel licha­me­lijk als emo­tio­neel. Stich­ting Waakmand Bom­me­ler­waard wil mensen die deze zware taak op zich hebben geno­men, graag een steuntje in de rug geven: een gratis mand vol troost­rijke, han­dige en zin­volle zaken, waar­mee de tijd aan het bed een stukje lichter kan wor­den.

De waakmand wordt aan naasten kosteloos be­schik­baar gesteld door Stich­ting Waakmand Bom­me­ler­waard. In de mand zitten zaken als een plaid, puzzel­boekje, kaars, tijd­schrif­ten, massageolie, notitieblokje, pen, iets lekkers enz. Als er kin­de­ren bij betrokken zijn, dan zit er ook iets extra’s voor hen in de mand. De mand wordt eigendom van de familie of andere naaste.

De mand is bedoeld voor een ieder in de Bom­me­ler­waard die waakt bij een naaste in de laatste fase van de pal­lia­tieve zorg, ongeacht de locatie waar hij/zij verblijft: thuis, in een verpleeg- of zorg­cen­trum of in het zie­ken­huis.

Stich­ting Waakmand Bom­me­ler­waard

Stich­ting Waakmand Bom­me­ler­waard is opgericht op 4 maart 2020. De Bom­me­ler­waard is daar­mee de eerste regio in Neder­land waar een waakmand ook in de thuis­si­tua­tie wordt aangebo­den. Het feno­meen waakmand is echter niet nieuw. Zieken­hui­zen, verpleeg- en zorg­cen­tra en een aantal hospices in Neder­land lenen al lan­ger een mand uit in een waak­si­tua­tie. Naasten kunnen er producten uithalen, die later weer door de instantie wor­den aan­ge­vuld. Deze mand blijft in het bezit van de zorgin­stel­ling.

Am­bas­sa­deurs

Waakmand Bom­me­ler­waard mag zich verheugen in vijf betrokken am­bas­sa­deurs:

  • Burge­mees­ter Van Kooten (Maasdriel)
  • Burge­mees­ter Van Maaren (Zalt­bom­mel)
  • Nota­ris Coert Zonder­van (Zalt­bom­mel)
  • Jour­na­list Rob Bruntink (ge­spe­cia­li­seerd in pal­lia­tieve en terminale zorg)
  • Longarts Sander de Hosson (auteur van het boek Slotcouplet)

Af­han­ke­lijke van donaties

Waakmand Bom­me­ler­waard is geheel af­han­ke­lijk van donaties. Mede door bijdragen van Kringloopwinkel De Spulle­waard, Van Voor­den Stich­ting en het Coöperatie­fonds van de Rabo­bank Altena- Bom­me­ler­waard is de stich­ting nu een feit.

Waakmand Bom­me­ler­waard is door de Belas­ting­dienst aan­ge­steld als een ANBI-in­stel­ling. Donaties zijn vrij­ge­steld van btw en kunnen als aftrek­post op de belastin­gaangifte wor­den opge­voerd.

Meer in­for­ma­tie

 

Waakmand Bommelerwaard

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer