Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Alzheimer Café gaat in september weer open

Donderdag 17 september - De Weesboom, Ammerzoden

gepubliceerd: vrijdag, 24 juli 2020
Alzheimer Café gaat in september weer open

De uitbraak van het corona­vi­rus heeft grote invloed op onze samen­le­ving, en dus ook voor mensen met dementie en hun naasten. Voor veel mensen met dementie en hun man­tel­zor­gers is het leven nu topzwaar, angs­tig en onveilig. Ont­moe­tings­cen­tra en andere dag­acti­vi­teiten moesten hun deuren sluiten, Alzheimer Café bij­een­komsten kon­den geen doorgang vin­den.

Een zin­volle invulling van de dag voor mensen met dementie is (tij­de­lijk) onderbroken en andere ont­moe­tings­mo­menten zijn niet moge­lijk. Het risico voor over­be­las­ting van man­tel­zor­gers nam sterk toe.

Nu lang­zaamaan versoepelingen van de corona-maat­regelen zijn af­ge­kon­digd, berei­den wij ons voor de Alzheimer Cafés veilig en verant­woord op te starten vanaf sep­tem­ber. Daarbij maken wij gebruik van het hier­voor lan­de­lijk ont­wik­kelde draai­boek voor alle Alzheimer Cafés in Neder­land. Binnen de regels van het RIVM en de rijksover­heid kunnen wij mensen met dementie en hun man­tel­zor­gers weer veilig ont­moe­ten.

Bin­nen­kort komen we voor het eerst weer bij elkaar in Party­cen­trum de Wees­boom in Am­mer­zo­den, kunnen we met elkaar bijpraten en vragen hoe het met ie­der­een is, hoe de afgelopen periode ervaren is. Zet don­der­dag 17 sep­tem­ber alvast in uw agenda.

Wat zijn dan uw en onze voor­zorgs­maat­re­ge­len in ver­band met het corona-virus?

Bij binnen­komst doen wij bij u een ge­zond­heidscheck (aan de hand van vragen­lijst) en ver­tellen u hoe wij samen er een veilige en fijne avond van maken. De huis­regels wor­den uit­ge­legd.

Bij klachten die passen bij infectie met het corona­vi­rus kunt u niet deelnemen aan het Alzheimer Café. Dit zijn: loopneus, keelpijn, hoesten, min­der kunnen ruiken, verho­ging of koorts en/of kortademig­heid. Thuis­blij­ven geldt ook als iemand in uw huis­hou­den koorts en/of benauwd­heids­klach­ten heeft of als iemand in uw huis­hou­den posi­tief is getest op corona.

In­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met de gespreks­lei­ders:

  • Marten Tel, gees­te­lijk ver­zor­ger, 073 6119170
  • Mariëlla van Heck, man­tel­zorg­con­su­lent, 0418 634 231

U kunt in deze bij­zon­dere tijd het laatste nieuws volgen op onze afdelings­web­site en op facebook. Voor vragen kunt u bij ons se­cre­ta­riaat terecht. Neem gerust contact op.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer