Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Musical Jona wordt Esther

Zaterdag 12 september - Sint Maartenskerk Zaltbommel

gepubliceerd: donderdag, 9 juli 2020

De in maart reeds aan­ge­kon­digde musical-in-1-dag ‘Jona’ wordt door met name de anderhalve meter­maat­re­gel ge­wij­zigd in de musical ‘Esther’ die beter binnen de corona­maat­re­ge­len kan wor­den uitge­voerd.

Jona wordt Esther

In ver­band met alle regel­ge­ving rondom Corona hebben wij de afgelopen tijd veel overleg gehad. Niet alleen met elkaar maar ook met Theatergoep De Vliegende Speel­doos, ge­meen­te Zalt­bom­mel, beheer­ders van de Sint Maartens­kerk en andere betrok­ke­nen.

Want hoe mooi en goed onze plannen aan het begin van dit jaar waren, ineens leef­den we in een hele andere tijd waarin afstand hou­den be­lang­rijk is en je goed voor jezelf en voor een ander moet zorgen.

Voor ons de vraag wat wijs­heid is in deze nieuwe tijd...
De musical annuleren? Uitstellen? Of toch door laten gaan?

Na alles goed overwogen te hebben, hebben we samen met Theather­groep De Vliegende Speel­doos besloten dat we door gaan, maar iets anders dan in eerste instantie gedacht:

Musical Jona wordt Musical Esther

Bij Musical Esther kan wel de anderhalve meter afstand wor­den gehou­den en nu de maat­regelen omtrent kin­de­ren zijn versoe­peld, mogen ook de acteurs van De Vliegende Speel­doos met de kin­de­ren op het toneel. Dus we gaan door! Zet 12 sep­tem­ber in je agenda en meldt je aan als je dat nog niet gedaan had.

Ons email­a­dres blijft musicaljonazaltbommel@gmail.com, maar je schrijft dus in voor Esther.
Het belooft een bij­zon­dere dag te wor­den met een leuk en flitsend pro­gram­ma.

Uit­no­di­ging

Ben je tussen 4 en 12 jaar oud en lijkt het jou leuk een keer te schit­te­ren in een musical? Dat kan!
Zater­dag 12 sep­tem­ber komt theater­groep De Vliegende Speel­doos naar Zalt­bom­mel met een heel bij­zon­der, leuk en flitsend pro­gram­ma.

De musical wordt in één dag met jullie ingestu­deerd onder be­ge­lei­ding van echte acteurs, zan­gers en dansers. Aan het eind van de dag spelen jullie samen met hen in een fan­tas­tisch optre­den. Uite­raard voor publiek!

Daarbij kunnen helaas niet heel veel mensen live aanwe­zig zijn vanwege de Corona-maat­regelen, maar we werken aan een live­stream of opname die jullie aan alle (groot)ouders en familie of vrien­den mogen laten zien.

Details

locatie: St. Maartens­kerk Zalt­bom­mel
begin­tijd instu­de­ren: kin­de­ren groep 3 t/m 8: 12.30 uur
kin­de­ren groep 1 & 2: 14.30 uur
aan­vang voor­stel­ling: 18.30 uur

Meedoen

Wil je meedoen met deze bij­zon­dere musical en deze leuke dag, meld je dan uiter­lijk vóór 1 sep­tem­ber aan via musicaljonazaltbommel@gmail.com onder vermel­ding van jouw naam, leef­tijd en groep waarin je zit (na de zomer).

Door de maat­regelen kunnen dit keer helaas maximaal 50 kin­de­ren meedoen.
Hoe eer­der je je aanmeldt, hoe zeker­der jij van deelname bent.
Prak­tische in­for­ma­tie voor de dag sturen we je begin sep­tem­ber toe.

Wij berei­den alles voor met de de RIVM-maat­regelen als leidraad. Het belooft daarom een leuke en veilige dag te wor­den. Doe je mee? Meld je, evt. samen met een broer of zus of vriend(in), aan!

Deze ac­ti­vi­teit wordt geor­ga­ni­seerd vanuit de ge­za­men­lijke kerken in Zalt­bom­mel en wordt gesponsord door De Van Voor­den­stich­ting, Stich­ting Jonge Mensen en Muziek en ge­meen­te Zalt­bom­mel. Dankzij deze sponso­ring zijn er voor jullie geen kosten aan deze ac­ti­vi­teit.

P.S. We kunnen nog een paar bege­lei­ders gebruiken! Zij mogen ons ook mailen.

Wij hebben er zin in! Tot 12 sep­tem­ber!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer