Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Alles gereed om weer te kunnen vieren!

gepubliceerd: zaterdag, 6 juni 2020

Gelukkig is het verant­woord genoeg om weer samen in de kerk te kunnen vieren en elkaar te ont­moe­ten, zij het met als gul­den regel: de anderhalve meter afstand!

Vele pa­ro­chi­anen op alle locaties zijn druk bezig geweest, om alle maat­regelen te treffen zodat wij vanaf zon­dag weer kunnen beginnen met vieren in de kerken. Tot 1 juli kunnen maar 30 personen bij een vie­ring in de kerk zijn. Het is daarom nood­za­ke­lijk om u vooraf te mel­den bij de contact­persoon van de kerk­plek waar u heen wilt (over­zicht zie hier­on­der) In Rossum en Hedel is ge­oor­deeld dat het nog niet verant­woord genoeg is om al samen te komen. Tege­lijk is daar al wel bedacht hoe het vieren straks goed kan verlopen.

Voor de andere kerk­plekken is alles in gereed­heid gebracht. Voor allen geldt dat de anderhalve meter afstand. Op de kerk­banken staat daarom aange­ge­ven waar u kunt zitten.

Hierbij is ook reke­ning gehou­den dat ook vanaf de gangpa­denan­derhalve meter passeer­af­stand geldt. Hierdoor is het ook ‘eenrich­tings­ver­keer’ op de kerkpa­den. Gevraagd zal wor­den om ook niet tege­lijk de kerk binnen te gaan of tege­lijk deze tege­lijk te verlaten.

Zingen is nog niet moge­lijk, omdat juist daar het allergrootste risico van over­dracht schuilt. Het klinkt allemaal wat streng, maar ie­der­een moet zich in de kerk veilig kunnen voelenen bovenal gaat het om de zorg voor elkaar én voor anderen. Op de foto's zijn enkele beel­den te zijn vanuit Zalt­bom­mel, Kerkdriel en Velddriel, maar ook in Am­mer­zo­den en Alem is alles tot in de puntjes gere­geld.

Contact­personen

plaats contact­persoon tele­foon­num­mer
Alem Johan Toonen 06 - 5734 7129
Am­mer­zo­den Hans van Berkel 06 - 3893 4157
Kerkdriel Henriette de Leeuw 0418 - 63 22 41
Rossum Bertha van Doorn 0418 - 512 340
Velddriel Hetti van Kessel 06 - 285 16 799
Zalt­bom­mel Tiny van Steen­bergen 06 - 3098 3236

Vie­rin­gen­over­zicht

Het vie­rin­gen­over­zicht voor juni en juli is weer gevuld!

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer