Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Verhuizing parochiecentrum

gepubliceerd: vrijdag, 20 maart 2020

Met ingang van 1 juli 2020 zal het pa­ro­chie­secre­ta­riaat geves­tigd zijn in de pastorie van de H. Martinus­kerk te Velddriel. Het hui­dige pa­ro­chie­cen­trum wordt te weinig gebruikt om nog verant­woord aan te kunnen hou­den. Bovendien is het pa­ro­chie­werk elders ook goed te huisvesten.

Nu de bovenver­die­ping op de nabij­ge­le­gen pastorie in Velddriel leeg is geko­men, is er een geschikte locatie voor het pa­ro­chie­secre­ta­riaat gevon­den waarbij geen ingrijpende ver­bou­wingen nodig zijn. Voor de locatie-gebon­den ac­ti­vi­teiten verandert er voorlopig niets. Het hui­dige gebouw aan de Hertog Arnold­straat blijft naar ver­wach­ting nog tot eind van dit jaar eigendom van onze pa­ro­chie.

Het adres van het se­cre­ta­riaat wordt per 1 juli: Voor­straat 102, 5334 JW Velddriel

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer