Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Maria Lichtmis - Pannenkoeken

Zondag 2 februari

gepubliceerd: donderdag, 23 januari 2020
foto: Gospelimages.nl
Simeon en Hanna
Simeon en Hanna

Maria-Lichtmis wordt gevierd met kaarsen en pannenkoeken. Voor chris­te­nen is Jezus het Licht. Ontdek de vele lagen in dit tra­di­tio­nele feest! Op 2 februari, Lichtmis, vieren we het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel.

Jezus wordt toegewijd aan God

In het oude Israël mochten vrouwen een tijdje na hun zwanger­schap niet deelnemen aan het openbare leven. Volgens de joodse wet (Leviticus 12) moest de moeder zich laten reinigen in de tempel. Om zich te zuiveren, konden de jonge ouders een duif en een ram offeren. Voor armen volstonden twee duiven. Bij de geboorte van een meisje was dat na 80 dagen. Beviel de moeder van een jongen, dan gebeurde de reiniging na 40 dagen. Zo dus ook na de geboorte van Jezus.

Simeon en Hanna wachten Jezus op in de tempel. De evangelist Lucas schetst hen als ver­te­gen­woor­digers van het Oude Verbond die hun vertrouwen in God bewaard hebben. Simeon had van de heilige Geest de belofte ontvangen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien.

Simeon neemt de baby in zijn armen en jubelt van vreugde: Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopen­baard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lc 2,29-32)

Bij ons in de parochie

In onze parochie is Maria Lichtmis ook het moment waarop we de kinderen op weg naar hun eerste Heilige Communie naar de kerk brengen. Op voorspraak van Maria vragen wij dat zij in het licht van Jezus, hun weg in geloof, hoop en liefde mogen gaan. De kinderen uit Rossum en Alem zijn met de Doop van de Heer (12 januari) al in de H.Odrada­kerk op die weg gezet. Voor de andere kinderen op weg naar de Communie gebeurt dat op zon­dag 2 februari. In de vieringen van 9.30 uur worden zowel in Ammer­zo­den als in Velddriel de kinderen ge­pre­sen­teerd. Om 11.00 uur worden de kinderen in Kerkdriel ge­pre­sen­teerd. In al die vieringen is er ook een kaarsenprocessie waarin, onder het zingen van het ‘Te Lourdes op de bergen’, iedereen zich met zijn of haar eigen intentie bij de processie kan aansluiten. Na afloop van alle vieringen kan men ook de Blasius­ze­gen ontvangen.

Betekenis van Lichtmis voor ons vandaag

De volkse en oude benaming van het feest op 2 februari verwijst naar Maria: Maria-Lichtmis. Toch gaat Lichtmis in de eerste plaats over Jezus. Wat over Maria verteld wordt, staat altijd en overal in functie van Jezus. Zij verwijst steeds naar haar Zoon.

Op Lichtmis draagt Maria Jezus letterlijk de wereld in. Jezus verschijnt nu voor de eerste maal onder het volk. De kerk gedenkt na de open­ba­ring van de Heer aan de drie koningen op deze dag dus een nieuwe open­ba­ring. Ook wij worden uit­ge­no­digd om Jezus te laten zien aan de buitenwereld.

Wanneer en hoe vieren we Lichtmis?

2 februari - Maria LichtmisHet tijdstip waarop we Lichtmis vieren, laat zien dat het de laatste feest­dag is waarvan de datum verbonden is met Kerstmis.

Over­een­komstig de joodse wet werden jongetjes 40 dagen na hun geboorte in de tempel opgedragen. Zo ook Jezus. Lichtmis valt daarom precies 40 dagen na Kerstmis. Hiermee wordt de kersttijd definitief af­ge­slo­ten.

Onder meer in Polen en Guatemala wordt Kerstmis gevierd tot Lichtmis. Kerstbomen worden daar niet, zoals in de meeste andere landen, na 6 januari opgeruimd, maar pas op 2 februari. Ook in Parijs blijven de kerstlichtjes tot op Lichtmis branden.

Tra­di­tio­neel worden op Lichtmis in de kerken kaarsen gewijd en, voor­af­gaand aan de eucha­ris­tie­vie­ring, kaarsjesprocessies gehouden. Vandaar de naam Lichtmis. In ver­schil­lende talen verwijst de naam van het feest trouwens recht­streeks naar kaarsen. In het Zweeds heet het Kyndelsmässo­da­gen, in het Frans Chandeleur. Lichtmis wordt in onze streken verbonden met het einde van de strenge winter. Na de donkere maanden december en januari keert het licht langzaam terug.

Voor chris­te­nen staat de kaarsjesprocessie symbool voor de intrede van Christus in onze wereld en in ons leven. Hij is het Licht dat geopen­baard wordt aan de heidenen, zoals de oude Simeon zingt (Lucas 2,22-40).

Kinder­feest

Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is het op vele plaatsen de gewoonte om op 2 februari - of de eerstkomende zon­dag - alle pasgedoopte kinderen met hun ouders in de liturgie te ver­wel­ko­men. Ideaal om opnieuw stil te staan bij zowel de betekenis van het doopsel als bij de opdracht van ouders om hun kind goed en gelovig op te voeden.

Met Lichtmis nodigen veel parochies de dopelingen van het voorbije jaar uit voor een viering met kinder­ze­gen. Het feest van Lichtmis is een mooie gelegenheid om contact te houden met de ouders van dopelingen en de band aan te halen tussen jonge gezinnen en de parochie. Jonge ouders krijgen zo ook de kans om met elkaar kennis te maken.

Pannenkoeken

Pannenkoeken eten met Maria LichtmisEen oude spreuk zegt: “Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm.” Deze spreuk verwijst naar de traditie om op Maria Lichtmis pannenkoeken te eten, een traditie die je op vele plaatsen in Europa terugvindt. De ronde vorm van de pannenkoeken zou verband houden met de ronde vorm van de zon, die vanaf nu duidelijk krachtiger wordt. De traditie zegt dat wie pannenkoeken met Lichtmis eet, een voorspoedig jaar zal hebben. Eet smakelijk!

Gebedje

Goede God,
wij hebben geen mooiere namen voor U
dan de namen die Gij Uzelf geeft,
Vader en Moeder van het Leven,
God van Liefde en Licht.
Op deze feest­dag van het Licht
willen wij deze kinderen zegenen in uw naam.
Mogen deze kinderen door onze geborgenheid
uw liefde voelen.
Bewaar deze kinderen voor het kwaad,
laat hen goede wegen gaan,
opdat zij mogen zijn en blijven,
kinderen van het licht.
Daartoe vragen wij uw zegen.

 

(Bron: Sint-Antonius­parochie Heverlee)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer