Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

De Missionaire parochie - Als God renoveert

Profiteer van de vroegboekkorting tot 12 januari!

gepubliceerd: woensdag, 8 januari 2020

De Canadese priester James Mallon, auteur van het boek ‘Als God renoveert’, komt volgend jaar voor het eerst naar Nederland. Op 24 en 25 maart 2020 wordt de landelijke con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire parochie - Als God renoveert’ gehouden in Oudenbosch.

Het doel van deze con­fe­ren­tie is om parochies in Nederland en Vlaanderen te inspireren en te onder­steunen bij het vormgeven van een missio­naire parochie. Een be­lang­rijke sleutel in het boek van Mallon is, om mensen te helpen om ‘missio­naire leerlingen’ van Jezus Christus te worden: niet alleen binnen in de eigen gemeen­schap, maar ook daarbuiten. Dit betekent voor de meeste parochies een cultuuromslag.

Website en Facebook

Op de website missio­naire­parochie.nl wordt aan de hand van interviews, veelgestelde vragen, tips en voorbeelden ingegaan op het missio­naire wezen van de Kerk. Ook kunnen belang­stel­lenden zich inschrijven voor het tweedaagse pro­gram­ma en op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de con­fe­ren­tie. Op de Facebook­pagina zijn interview-video’s te bekijken en kunnen berichten worden gedeeld.

‘Ga als groep’ en profiteer van vroegboek­kor­ting

De organisatie benadrukt dat de con­fe­ren­tie het meest vrucht­baar zal zijn als er vanuit parochies groepsgewijs wordt deelgenomen. Met 10 tips kunnen groepen en mensen zich voor­be­rei­den op de con­fe­ren­tie. Voor inschrijvingen vóór 12 januari 2020 geldt een vroegboek­kor­ting.

De con­fe­ren­tie is nadrukkelijk bedoeld voor het gehele Neder­landse taalgebied, voor allen die ernaar verlangen om met hun parochie een weg in te slaan naar een missio­naire parochie of de missio­naire weg die zij zijn ingeslagen in hun parochie verder willen uitbouwen. Alle betrokken parochianen en vrij­wil­lig­ers in de parochie en alle bis­schop­pen, priesters, diakens, pastoraal werkers en werksters, catechisten, pastoraal assistenten uit heel Nederland en Vlaanderen zijn van harte uit­ge­no­digd om deel te nemen aan deze con­fe­ren­tie. Ook leden en belang­stel­lenden bij nieuwe bewegingen en gemeen­schappen in de Kerk worden van harte aangemoedigd om deel te nemen aan de con­fe­ren­tie. Dat geldt ook voor jon­ge­ren, voor wie een kortings­ta­rief geldt voor deelname aan deze con­fe­ren­tie.

Landelijke opzet

Bij de opzet van de con­fe­ren­tie zijn naast het Bisdom Breda ver­schil­lende Neder­landse partners betrokken, zoals het Centrum voor Parochiespiri­tua­li­teit, Alpha Nederland, Katho­liek Alpha Centrum en Xpand. De Neder­landse vertaling van het boek: ‘Als God renoveert’ is begin 2019 door Adveniat uitgegeven. Intussen ligt er een vierde druk in de boekhandel. Als God renoveert gaat in op prangende vragen van parochies wereldwijd hoe kansrijk te werken aan bloeiende missio­naire geloofs­ge­meen­schappen.

Praktische informatie en promotie­ma­te­riaal

Het tweedaagse pro­gram­ma op 24 en 25 maart 2020 zal in en om de basiliek H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch (Noord-Brabant) worden gehouden. Inchecken kan al op maan­dag­avond 23 maart. Actuele pro­gram­ma-informatie staat op de website.

Deelname met het dekenaat

Vanuit het dekenaat willen we als groep naar deze con­fe­ren­tie. Daardoor kan gebruik gemaakt worden van een nog hogere korting. Meld u daarom aan via Danny Hakvoort:

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer