Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Nieuwe Alphacursus Bommelerwaard

Dinsdag 14 januari - 19.00 uur - Open Avond Parochiecentrum Zaltbommel

gepubliceerd: donderdag, 12 september 2019
Alphacursus - Zaltbommel - Bommelerwaard
Alphacursus - Zaltbommel - Bommelerwaard

Afgelopen winter is de Heilige Fran­cis­cus­paro­chie samen met de Evan­ge­lische Ge­meen­te gestart met een algemene geloofs­cursus. Een heel toe­gan­ke­lijke cursus voor ie­der­een ongeacht zijn ach­ter­grond, die belang­stel­ling heeft in het Chris­te­lijk geloof.

De volgorde van zo een avond is ge­za­men­lijk eten, een korte the­ma­tische inlei­ding en daarna in kleine groepjes uiteen­gaan om door te praten. De belang­stel­ling was boven ver­wach­ting groot.

Open Avond dins­dag 14 januari

Onlangs is besloten in januari 2020 weer te starten met een nieuwe cursus. Deze zullen op de dins­dag­avond plaats­vin­den van 19.00 tot 22.00 uur. De locatie zal waar­schijn­lijk de Zalt­bom­melse pastorie zijn. Een eerste vrij­blij­vende Open Avond staat gepland op dins­dag 14 janauri van 19.00 tot 21.30 uur.

Aanmel­den ivm eten

In ver­band met het eten is aanmel­den (per e-mail) nood­za­ke­lijk.
Meer in­for­ma­tie staat op de speciale web­si­te:

Martinuskerk en parochiecentrum Zaltbommel
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer