Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Pas op voor phishing e-mails

gepubliceerd: maandag, 19 augustus 2019

Met spotjes op de tele­vi­sie wor­den we er regel­ma­tig voor gewaar­schuwd middels de bood­schap “Eerste effe checken”. Onlangs ont­vingen diverse vrij­wil­li­gers van onze pa­ro­chie een mail van iemand die zich voordoet als onze pastoor. Een gewaar­schuwd mens...

De e-mail ver­toont diverse kenmerken die je achter de oren doet krabben:

 1. Het taal­ge­bruik is raar:
  “Goede­mor­gen en hoe ben je?”
 2. De signature onderaan de e-mail is raar:
  De pastoor woont in Den Bosch en zal niet zo gauw het pa­ro­chie­cen­trum als adres voeren
  De naam van de pa­ro­chie “Fransiscus” is fout gespeld
 3. Het afzen­der­a­dres is raar: pastoor.roland.putman@gmail.com
  de pastoor heeft een ander gmail account, name­lijk: pater­putman@gmail.com

Mocht u ook zo’n e-mail hebben ont­van­gen, rea­geer dan niet. Als u al wel gerea­geerd hebt, verbreek dan het contact door niet meer te rea­geren. Bovendien ver­ne­men we het graag als u ook zo’n e-mail hebt ont­van­gen via e-mail­a­dres wim@imoose.nl

Cyber­cri­mi­nelen verzinnen helaas steeds weer nieuwe strategieën. Blijft u alstublieft alert!

Nepmails

Iden­ti­teitsfraude in de vorm van phishingmail komt regel­ma­tig voor. De nepmails zien er vaak be­drieg­lijk echt uit, zeker wanneer ge­pro­beerd wordt het taal­ge­bruik van een persoon of organi­sa­tie over te nemen. De mails bevatten vaak ook aan­wij­zingen die erop dui­den dat er iets niet pluis is.

Meer in­for­ma­tie over nepmails is te vin­den op Veiligin­ter­netten.nl (web­si­te van de Rijksover­heid)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer