Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel








Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Maasdriel steunt haar missionarissen

Woensdag 27 juni - 20.00 uur - Parochiecentrum Kerkdriel

gepubliceerd: woensdag, 20 juni 2018

Voor de 29ste keer, van maan­dag 2 t/m vrij­dag 6 juli 2018, voert Maasdriel actie voor haar eigen missio­na­rissen. De hui­dige mis­sio­na­rissen zijn moderne mensen die kans zien d.m.v. kleinschalige projecten heel goede moge­lijk­he­den en kansen te creëren in ont­wik­ke­lings­lan­den, die direct aan de plaat­se­lijke bevol­king ten goede komen.

Drie mis­sio­na­rissen

Twee sterke vrouwen en een man, allen afkoms­tig uit Kerkdriel, weten zich gesteund door het thuisfront. Will van Mer werkt als verpleeg-en verlos­kun­dige in Kameroen en steunt de plaat­se­lijke bevol­king in het opzetten van goede kraamklinieken met goede en verant­woorde zorg voor moe­der en kind. Maria Poulisse runt in Colombia een dag­op­vang voor ge­han­di­capte kin­de­ren. Leo van Beur­den is pries­ter en als ziel­zor­ger werk­zaam, daar­naast is hij betrokkens bij het besturen van een grote scholen­stich­ting in Indonesië.

Kermis

De actie is gepland rond de Kerkdrielse ker­mis, onder het motto: ‘een rondje voor de mis­sio­na­rissen’. Ook dit jaar hoopt de or­ga­ni­se­rende stich­ting veel geld op te halen, het bijeen­ge­brachte bedrag wordt ver­vol­gens ver­dub­beld door de stich­ting ‘de Wilde Ganzen”.

Info-avond door Will van Mer

Will van Mer is momenteel op vakantie in Neder­land. Zij zal op woens­dag­avond 27 juni om 20.00 uur iets over haar boeiende werk ver­tellen in het pa­ro­chie­cen­trum aan de Heer Arnold­straat 57B in Kerkdriel, waarbij geïn­te­res­seer­den van harte wor­den uit­ge­no­digd.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie is te vin­den op de speciale web­si­te:





 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer